Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantili MSN
Forum

 • Litvinov Protokolü
  Yazar: | Tarih: 11 Ağustos 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Litvinov Protokolü (9 Şubat 1929)

  1917’de Lenin önderliğinde Bolşevik İhtilali ile Çarlık Rusya yıkılmış yerine sosyalist rejime dayalı bir yönetim oluşturulmuştur. Bu yönetimle birlikte 30 Aralık 1922’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kurulmuştur. Rejimin sosyalist oluşu ve dışa kapalı bir siyaset izlenilmesi, aynı zamanda Avrupalı devletlerin Sosyalist rejimi desteklememeleri yüzünden SSCB dış siyasette gözardı edilmiş ve Avrupa devletleri ile SSCB ilişkileri gelişmemiştir.

  Sovyet Rusya için durum böyleyken bu sıralarda 1928’de Briand-Kellog Paktı toplanmıştı. Sovyet Rusya, Briand-Kellog Paktı’nı kendisine tehdit olarak görmüş ve Rusya’nın bir çember içine almak olarak yorumlamıştır. Briand-Kellog Paktı’na karşı Sovyet Rusya da komşu devletler ile barış sağlamak, karşılıklı saldırmazlık ve tarafsızlık içeren özellikleri barındıran dönemin Sovyet Rusya Dışişleri Bakanı Litvinov’un adıyla anılan Litvinov Protokolü imzalanmıştır.

  Sovyet Rusya öncülüğünde toplanan Litvinov Protokolü’nü 9 Şubat 1929 tarihinde SSCB, Letonya, Estonya, Romanya ve Polonya imzalamıştır. Daha sonra Türkiye olmak üzere Litvanya, İran ve Danzig de bu Litvinov Protokolünü imzalamıştır.

  Not: Litvinov Protokolü, Litvinov Sözleşmesi olarak da bilinir.

 • Harezmşahlar Özet Bilgi
  Yazar: | Tarih: 29 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Harezmşahlar Devleti Özet Bilgi

  • 1043 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti’nin Melikşah döneminde Harezm’i almış ve vali olarak Anuş-Tekin atanmıştır. Anuş-Tekin Harezmşahlar sülalesinin kurucusudur.
  • Büyük Selçuklu Devleti idaresinde bulunan Harezm’e Sultan Berkiyaruk döneminde 1097 yılında Anuş-Tekin’in oğlu Kutbeddin Muhammed, Harezm valiliğine getirildi. Yapılan bu tayin ile “Büyük Harezmşahlar Devri” başlamış oldu.
  • Harezmşahlar, Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı yarı bağımsızdırlar. Bu durum Büyük Selçukluların yıkılışına kadar devam etmiş ve ancak sonra bağımsız olabilmişlerdir.


  KUTBEDDİN MUHAMMED DÖNEMİ (1097 – 1128)

  • Babası Anuş-Tekin gibi Büyük Selçuklulara bağlı kalmış, isyan girişimlerinde bulunmamıştır.
  • Bu devirde Büyük Selçuklu Devleti içinde iç karışıklıklar yaşanmasına rağmen Harezm’de karışıklık çıkmadığı gibi Kutbeddin Muhammed, Harezm’i iyi yönetmiştir.
  • İç karışıklıkların ve çıkan isyanların basıtırılmasıyla birlikte Harezm’i de içine alan Horasan bölgesi Melik Sancar’a bırakılmıştır.
  • Melik Sancar, Harezm valiliği yapan Kutbeddin Muhammed’i görevinde bırakmıştır.
  • Kutbeddin Muhammed’in 1128 yılında vefatı üzerine yerine oğlu Atsız geçmiştir.

  (Devamını Oku)

 • Otrar Faciası
  Yazar: | Tarih: 28 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Otrar Faciası

  Harezmşah Devleti döneminde Cengiz Han yönetimindeki Moğollar gün geçtikçe bölgede güç sahibi olmaktaydı. Harezmşah ile Moğollar komşu olduktan sonra iki devlet arasında 1217 ve bundan sonraki tarihlerde elçiler gidip gelmiştir. Cengiz Han, Harezmşah Devleti ile ticari ilişkiler kurmuştur. Karşılıklı ticari ilişkilerle kervanlar gidip gelmiştir. Cengiz Han ülkesine giden Harezmşah ticari kervanları iyi karşılanmış ve kabul görmüşlerdi.

  Bu ticari ilişkilerin yanında Cengiz Han kendi bölgesindeki Merkit kabilelerini itaat altına almak istemiş buna karşılık Merkit kabileleri Cengiz Han’dan kaçıp Kıpçak ülkesine doğru gitmişlerdir. Bunları kovalamak amacıyla Moğollar Coci önderliğinde bir kuvvet göndermiştir. Bunu duyan Harezmşah Sultanı Muhammed, Moğolların üzerine yürüme kararı almış ve Türkistan’daki Yugur şehrine doğru Moğol ile Harezmşah kuvvetleri karşılaşmıştır. Akşama kadar süren mücadelede herhangi bir tarafın üstünlüğü sağlanamadığı gibi Moğollar akşam karanlığı çökünce ülkelerine geri dönmüştür.

  Harezmşahların bu saldırısına karşılık Cengiz Han bu olayı bir savaş sebebi saymadığı gibi ticari ilişkileri devam ettirmeyi uygun bulmuştur.

  Cengiz Han, 450 kişilik bir ticaret kervanını Harezm’e göndermiştir. Ancak bu kervan sınır kenti olan Otrar’da şehrin valisi ve aynı zamanda Harezmşah (Devamını Oku)

sitemap
site ekle