Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantili MSN
Forum

 • Harezmşahlar Özet Bilgi
  Yazar: | Tarih: 29 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Harezmşahlar Devleti Özet Bilgi

  • 1043 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti’nin Melikşah döneminde Harezm’i almış ve vali olarak Anuş-Tekin atanmıştır. Anuş-Tekin Harezmşahlar sülalesinin kurucusudur.
  • Büyük Selçuklu Devleti idaresinde bulunan Harezm’e Sultan Berkiyaruk döneminde 1097 yılında Anuş-Tekin’in oğlu Kutbeddin Muhammed, Harezm valiliğine getirildi. Yapılan bu tayin ile “Büyük Harezmşahlar Devri” başlamış oldu.
  • Harezmşahlar, Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı yarı bağımsızdırlar. Bu durum Büyük Selçukluların yıkılışına kadar devam etmiş ve ancak sonra bağımsız olabilmişlerdir.


  KUTBEDDİN MUHAMMED DÖNEMİ (1097 – 1128)

  • Babası Anuş-Tekin gibi Büyük Selçuklulara bağlı kalmış, isyan girişimlerinde bulunmamıştır.
  • Bu devirde Büyük Selçuklu Devleti içinde iç karışıklıklar yaşanmasına rağmen Harezm’de karışıklık çıkmadığı gibi Kutbeddin Muhammed, Harezm’i iyi yönetmiştir.
  • İç karışıklıkların ve çıkan isyanların basıtırılmasıyla birlikte Harezm’i de içine alan Horasan bölgesi Melik Sancar’a bırakılmıştır.
  • Melik Sancar, Harezm valiliği yapan Kutbeddin Muhammed’i görevinde bırakmıştır.
  • Kutbeddin Muhammed’in 1128 yılında vefatı üzerine yerine oğlu Atsız geçmiştir.

  (Devamını Oku)

 • Otrar Faciası
  Yazar: | Tarih: 28 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Otrar Faciası

  Harezmşah Devleti döneminde Cengiz Han yönetimindeki Moğollar gün geçtikçe bölgede güç sahibi olmaktaydı. Harezmşah ile Moğollar komşu olduktan sonra iki devlet arasında 1217 ve bundan sonraki tarihlerde elçiler gidip gelmiştir. Cengiz Han, Harezmşah Devleti ile ticari ilişkiler kurmuştur. Karşılıklı ticari ilişkilerle kervanlar gidip gelmiştir. Cengiz Han ülkesine giden Harezmşah ticari kervanları iyi karşılanmış ve kabul görmüşlerdi.

  Bu ticari ilişkilerin yanında Cengiz Han kendi bölgesindeki Merkit kabilelerini itaat altına almak istemiş buna karşılık Merkit kabileleri Cengiz Han’dan kaçıp Kıpçak ülkesine doğru gitmişlerdir. Bunları kovalamak amacıyla Moğollar Coci önderliğinde bir kuvvet göndermiştir. Bunu duyan Harezmşah Sultanı Muhammed, Moğolların üzerine yürüme kararı almış ve Türkistan’daki Yugur şehrine doğru Moğol ile Harezmşah kuvvetleri karşılaşmıştır. Akşama kadar süren mücadelede herhangi bir tarafın üstünlüğü sağlanamadığı gibi Moğollar akşam karanlığı çökünce ülkelerine geri dönmüştür.

  Harezmşahların bu saldırısına karşılık Cengiz Han bu olayı bir savaş sebebi saymadığı gibi ticari ilişkileri devam ettirmeyi uygun bulmuştur.

  Cengiz Han, 450 kişilik bir ticaret kervanını Harezm’e göndermiştir. Ancak bu kervan sınır kenti olan Otrar’da şehrin valisi ve aynı zamanda Harezmşah (Devamını Oku)

 • Kirman Selçuklu Devleti
  Yazar: | Tarih: 28 Temmuz 2015 | Yorum Yok Yorum var

  KİRMAN SELÇUKLU DEVLETİ

  1041 tarihi ile 1187 yılları arasında hüküm sürmüş olan ve Büyük Selçuklu hanedanından olan Çağrı Bey’in oğlu olan Kavurt Bey tarafından İran’ın Kirman bölgesinde kurulan ilk Selçuklu kolu olan devlettir. 1187 yılında Oğuz Beylerinden Dinar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Kirman Selçukluların siyasi tarihine geçmeden önce öncelikle Kirman nerededir buna değinelim.

  • Kirman Nerededir?

  Kirman günümüz ülkelerinden İran’nın güneyinde bulunan bir eyalettir.  Kuzeyinde Nişabur şehri, Kuzeybatısında Isfahan şehri, güneyine doğru indikçe Umman Denizi’nin olduğu yerdir. Büyük Selçukluların kolu olan Kirman Selçukluları hem Kirman hem de Umman bölgesinde hüküm sürmüştür. Şimdi Kirman’ı Büyük Selçuklu Devleti haritası üzerinde gösterelim.

  Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırları içinde olan Kirman bölgesini gösteren Harita

  Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırları içinde olan Kirman bölgesini gösteren Harita

  Kirman ve Umman bölgeleri, Çağrı Bey’in oğlu Kavurt Bey tarafından fethedildikten sonra, Kavurt Bey bu bölgenin başında kalmıştı. Kavurt ilk önce bölgedeki Büveyhiler’in hâkimiyetine son vermiş ve sonra Kirman içindeki Hürmüz emirinin kendisine itaat etmesini sağlamış, Hürmüz’ü almıştır. (Devamını Oku)

sitemap
site ekle