Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantili MSN
Forum

 • Dört Halife Devri Türk-Arap İlişkileri
  Yazar: | Tarih: 30 Ekim 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Dört Halife Devri Türk-Arap İlişkileri

  Hz. Peygamber’in vefatı üzerine halife seçilen Hz. Ebû Bekir peygamberlik iddiasında bulunanlarla zekât vermek istemeyen kişilerin önderlik ettiği irtidad (ridde=dinden dönme) olaylarını ve isyanları bastırdıktan sonra, Hz. Peygamber’in İslâm’ı yayma konusunda başlattığı stratejiyi sürdürmeye karar verdi ve yüzünü Arap Yarımadası’nın dışına çevirdi. Bu amaçla önce Sâsânî İmparatorluğu’nun hakimiyeti altında bulunan Fırat nehrinin aşağı taraflarındaki topraklara ordu sevketti. Yemâme’de bulunan Halid b. Velid’i Sâsânîlerle savaşmakla görevlendirdi.

  Hz. Ebû Bekir, Halid b. Velid’den o sırada Medine’ye gelerek İranlılarla yapılacak savaşı sevk ve idare etmek üzere bir kumandan tayin edilmesini isteyen Müsennâ b. Harise’ye destek olmak üzere Irak istikametinde yola çıkmasını istedi. Böylece Sâsânilere karşı başlatılan mücadeleyi sürdürecek Irak cephesi baş kumandanlığı kuruldu ve İslâm tarihinin en hızlı ve en kalıcı fütühât hareketi başlatılmış oldu (Mart 633).

  Hz. Ömer Devri (634-644) İslâm fetihleri açısından çok önemli bir devirdir. Hz. Ebû Bekir ölüm döşeğinde iken İranlıların büyük bir taarruz için hazırlık yaptıklarını öğrenince Hz. Ömer’e Irak cephesine takviye kuvvetler göndermesini vasiyet etti. Hz. Ömer hilâfet makamına geçince Ebû Ubeyd es-Sekafî’yi bin kişilik gönüllü birliğinin başında Sâsânî kuvvetleri üzerine gönderdi. Onun şehid olması üzerine (634) Irak cephesi kumandanlığına Sa’d b. Ebu Vakkas tayin edildi. Kadisiye’de kazanılan zaferden (636) sonra İslâm ordusu Sâsânilerin başkenti Medâin’e sonra da Hulvan’a girdi. Kisrâ III. Yezdicerd Hulvan’ı terketmek zorunda kaldı. (Devamını Oku)

 • Hadislerde Türkler
  Yazar: | Tarih: 30 Ekim 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Hadislerde Türkler

  Hz. Peygamber’in Türkler hakkında söylediği çok sayıda hadis mevcuttur. Bunlardan bir bölümü mükemmel senedlerle Sahih-i Buhârî Sahih-i Müslim başta olmak üzere Kütüb-i Sitte ve diğer önemli hadis kaynaklarında yer almaktadır. Bunun yanında Hz. Peygamber’e isnad edilen ve Türkler aleyhinde ifadeler içeren uydurma (mevzû) hadis ve sahabeye atfen söylenmiş asılsız haberler de vardır.3 Hangi hadislerin doğru hangilerinin mevzû olduğu ancak hadis otoritelerinin bilimsel metodlarla yapacakları ciddi ve emek mahsulü çalışmalarla ortaya konabilecektir. Konuyla ilgili hadisleri üç bölümde tasnif etmek mümkündür:

  1. Hz. Muhammed’in Türklerin savaşçı vasıflarına dikkat çekerek Türklerle mücadele ve savaş konusunda ashabını ve sonraki nesilleri uyaran ve onlarla iyi geçinmeyi tavsiye eden hadisler:
  “Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayınız”.

  2. Türklerin fizyolojik özelliklerini beyan eden hadisler. “Siz küçük çekik gözlü, kırmızı yüzlü, basık burunlu, çehreleri sanki örs üzerinde döğülmüş ve üzeri derilerle kaplanmış sağlam kalkanlar gibi bir kavim olan Türklerle savaşmadıkça, kıyamet kopmayacaktır. Siz kıldan örülmüş çorap giyen bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır”.

  3. Türkleri Beni Kantûrâ (Kantûrâ oğulları) olarak gösteren ve Arapların elinden iktidarı alacaklarını ifade eden hadisler:

  “Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın. Allah’ın ümmetime verdiği mülk ve saltanatı ellerinden ilk olarak alacak kavim Kantûrâ oğullarıdır”.

  Bunların dışında Türklerin Irak ve el-Cezîre’yi ele geçirip iktidarı Abbasîlerin elinden alacaklarını beyan eden hadisler de vardır. (Devamını Oku)

 • Pankuş Nedir?
  Yazar: | Tarih: 25 Eylül 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Pankuş Nedir?

  Pankuş, Anadolu uygarlıklarından biri olan Hititlerdeki meclislerine verilen isimdir.

  Hitit dilinde Pankuş, “topluluk, kurul, grup” anlamına gelmektedir. Hititlerin ilk dönemlerinde Hitit kralların yetkileri, soylulardan (asillerden) meydana gelen Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılmıştır. Yani kral istediği her şeyi uygulama yetkisine sahip değildi. Bazı kararları Pankuş Meclisi ile birlikte almak zorundaydı. Ancak Hititlerin imparatorluk devrine geçişiyle kralın yetkileri sınırsızlaşmış Pankuş Meclislerin yetkileri azalmıştır. Zamanla Pankuş meclislerin yetkileri tamamen kralda toplanmıştır.

  Pankuş Meclisinin üyeleri devamlı, sabit değildi. Pankuş Meclisi hakkında bilinen bilglerin büyük bir kısmı eski Hitit dönemi olarak adlandırılan imparatorluk evresinden önce olup özellikle I. Hattuşili’nin analında (yıllığında) ve Telipinu fermanında geçmektedir.

  Pankuş Meclisinin varlığıyla birlikte tarihte ilk kez meşrutiyet sistemi olarak adlandırılan ve devleti yönetmede kralla birlikte bir meclisin bulunmasıdır. Pankuş Meclisine Hititlerde kralın eşi de katılabilmekteydi. Hititlerde kralın eşine Tavananna adı verilmiştir.

sitemap
site ekle