Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantili MSN
Forum

 • Rahdar Nedir?
  Yazar: | Tarih: 28 Kasım 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Rahdar Nedir?

  Anadolu Selçuklu Devleti’nde ticarete büyük önem verilirdi. Özellikle ülke içinde herhangi bir nedenden dolayı tüccarın malına zarar geldiğinde devlet, zararı kendi hazinesinden karşılardı. Bu anlayış bir nevi devletin sigortacılığı başlattığının kanıtıdır. Aynı zamanda tüccarların ülke içinde rahat ve güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri için belli aralıklı mesafelerde han, kervansaraylar gibi ticari yapılar yapılmıştır. Tüccarlar bu kervansaraylarda konaklardı. Bu kervansaraylarda güvenliği sağlayan idari amire “Rahdar” adı verilirdi.

  Kısacası; Anadolu Selçuklu Devleti’nde kervansaraylarda güvenliği sağlayan amire Rahdar denilir.

 • Tekfur Nedir?
  Yazar: | Tarih: 6 Ekim 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Tekfur Nedir?

  Tekfur, Bizans İmparatorluğu’nda şehirleri yöneten, siyasi ve askeri yetkileri olan kişilerdi. Tekfurlar, günümüz vali düzeyindeki yöneticilerdi.

  Özellikle Bizans İmparatorluğu’nun zayıfladığı dönemlerde Tekfurların gücü artmıştır. Bu dönemde Tekfurlar, Halka aşırıcı baskı uygulamakta ve istediği gibi davranmaktaydı. Bu yüzden ülkenin nüfusunu oluşturan Rum, Ermeni ve Yahudiler tekfurlardan haliyle Bizans yönetiminden hoşnut değildi. Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla birlikte Bizans İmparatorluğu’nun Bursa, İznik, İzmit, Eskişehir Tekfurları ile sıkı bir siyasi, askeri ve ekonomik ilişkileri mevcuttu. Bu Tekfurlar bu dönemde zaman zaman Osmanlı’ya karşı ordu toplamış ve Osmanlı Devleti ile savaşmışlardır. Örneğin Osman Bey döneminde 1302 yılında yapılan ilk Osmanlı-Bizans mücadelesi olan Koyunhisar Savaşı’nı tertipleyen Bursa Tekfuru idi. Onun öncülüğünde Bizans Tekfurları birleşerek ve Bizans’tan da gerekli yardımı alarak Osmanlı’ya savaş açmıştır.

  Osmanlı Devleti’ne katılıp Müslüman olan, Osmanlı Devleti’ne hizmetlerde bulunan Tekfurlar da olmuştur. Bunlardan en çok bilineni Harmankaya (Düzce) Tekfuru Köse Mihael‘dir.

  Bizans İmparatorluğu’nun 1453 yılında Osmanlı Devleti tarafından ortadan kaldırılmasıyla Tekfurluk kurumu tarihe karışmıştır.

 • Osmanlı Toprak Yapısı ve Toprak Çeşitleri
  Yazar: | Tarih: 5 Ekim 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Osmanlı Toprak Yapısı ve Toprak Çeşitleri

  Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kaynağı topraktı. Toprakların sahibi devletti. Devlet, toprakları işleyip biçilmesi için halka (reaya) bırakmıştı. Devlet ise toprak çeşidine ve büyüklüğüne göre vergisini almaktaydı.

  Osmanlı Devleti, Selçuklularda uygulanan “İkta Sistemi”ni kendisine göre düzenleyip değiştirmiş böylelikle “Tımar Sistemi”ni uygulamıştır. Devlet, tımar sisteminin uygulandığı yerlerde güvenliği, üretimin artmasını ve hazineden bütçe ayrılmadan asker sağlıyordu.

  Osmanlı Devleti’nde topraklar ikiye ayrılmaktaydı.

  1- MİRİ ARAZİ
  2- MÜLK ARAZİ

  1- MİRİ ARAZİ

  Osmanlı Devleti’nin topraklarının büyük çoğunluğunu miri arazi oluşturmaktaydı. Bu toprakların sahibi devletti. Vergi alması şartıyla bu toprakların işletme hakkını halka (reaya) bırakmıştı. Miri arazi kendi arasında 7’e ayrılır.

  a) Dirlik: Gelirleri, yararlılık gösteren kişilere verilen topraklardır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; toprağın kendisi değil, o toprağın işlenip biçilmesiyle elde edilen toprağın gelirleri ilgili kişiye verilmektedir. Dirlik, kendi arasında 3’e ayrılmaktadır: Has, Zeamet ve Tımar.

  – Has: Kelime anlamı; “geçim yolu” olan ve toprağın yıllık geliri 100 akçe ve üzeri olan topraklardır. Bu toprakların padişaha verilen kısımlar “Havass-ı Hümayun” denilirdi. (Devamını Oku)

sitemap
site ekle