Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantili MSN
Forum

 • Osmanlı Toprak Yapısı ve Toprak Çeşitleri
  Yazar: | Tarih: 5 Ekim 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Osmanlı Toprak Yapısı ve Toprak Çeşitleri

  Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kaynağı topraktı. Toprakların sahibi devletti. Devlet, toprakları işleyip biçilmesi için halka (reaya) bırakmıştı. Devlet ise toprak çeşidine ve büyüklüğüne göre vergisini almaktaydı.

  Osmanlı Devleti, Selçuklularda uygulanan “İkta Sistemi”ni kendisine göre düzenleyip değiştirmiş böylelikle “Tımar Sistemi”ni uygulamıştır. Devlet, tımar sisteminin uygulandığı yerlerde güvenliği, üretimin artmasını ve hazineden bütçe ayrılmadan asker sağlıyordu.

  Osmanlı Devleti’nde topraklar ikiye ayrılmaktaydı.

  1- MİRİ ARAZİ
  2- MÜLK ARAZİ

  1- MİRİ ARAZİ

  Osmanlı Devleti’nin topraklarının büyük çoğunluğunu miri arazi oluşturmaktaydı. Bu toprakların sahibi devletti. Vergi alması şartıyla bu toprakların işletme hakkını halka (reaya) bırakmıştı. Miri arazi kendi arasında 7’e ayrılır.

  a) Dirlik: Gelirleri, yararlılık gösteren kişilere verilen topraklardır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; toprağın kendisi değil, o toprağın işlenip biçilmesiyle elde edilen toprağın gelirleri ilgili kişiye verilmektedir. Dirlik, kendi arasında 3’e ayrılmaktadır: Has, Zeamet ve Tımar.

  – Has: Kelime anlamı; “geçim yolu” olan ve toprağın yıllık geliri 100 akçe ve üzeri olan topraklardır. Bu toprakların padişaha verilen kısımlar “Havass-ı Hümayun” denilirdi. (Devamını Oku)

 • Salyaneli Eyaletler
  Yazar: | Tarih: 4 Ekim 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Salyaneli Eyaletler

  Osmanlı Devleti’nin toprakları genişledikçe yeni uygulamaları, kanunları da beraberinde getirmiştir. Osmanlı Devleti’nde yeni fethedilen bölgelere uygun şekilde kanunlar uygulamıştır. Böylelikle daha adaletli yönetebilmiştir.

  Osmanlı Devleti’nde eyaletler vergi düzeni esas olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bunlar ise; Salyaneli, Salyanesiz ve Özel yönetimi olan eyaletler.

  Salyaneli Eyaletler

  Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlere salyaneli veya yıllıklı eyaletler denilmektedir. Buradaki “Sal” kelimesi Farsça’da “yıl” denilmektedir. Bu yüzden yıllıklı eyaletler de denilmektedir.
  Salyaneli eyaletlerden elde edilen gelirler doğrudan merkeze (İstanbul’a) aktarılırdı. Toplanan bu gelirlerin bir bölümüyle eyaletlerdeki görevlilerin maaşları ödenir, kalan gelir ise hazineye devredilirdi.

  Osmanlı Devleti’nde Salyaneli Eyaletler ise; (Devamını Oku)

 • Coğrafi Keşifleri Gerçekleştiren Kaşifler
  Yazar: | Tarih: 3 Ekim 2015 | Yorum Yok Yorum var

  Coğrafi Keşifleri Gerçekleştiren Kaşifler

  • John Cabot: İngiltere adına Kanada ve Hudson kıyılarını keşfetmiştir.
  • Kristof Colomb: İspanyol denizci Kristof Colomb, 1492’de Hindistan sandığı Amerika kıtasına ulaştı. Burasının yeni bir kıta olduğunu Portekizli denizci Americo Vespuçi ispatladı ve kıtanın adı Amerika oldu. Kristof Colomb, denizlere açılmak için dönemin güçlü devletlerinden destek istemiştir. Hatta Osmanlı Devleti hükümdarı II. Bayezid’in huzuruna çıkmış ve ondan destek istemişse de II. Bayezid Kristof Colomb’a itimat etmediği gibi destek de vermemiştir. Daha sonra Kristof Colomb İspanyol hanedanından destek alıp denizlere açılmıştır. Kristof Colomb aynı zamanda Haiti’ye de ulaşan ilk Avrupalı idi.
  • Bartolomeu Dias: Portekizli denizci olan Dias, 1486’da Portekiz Kralı II. Joao’dan gizli tutulması gereken bir görev alır. Bu görev Afrika kıtasının en uç noktasına gitmek, burayı dolaşmak ve eğer mümkünse Hindistan’a kadar giderek bu deniz yolunu keşfetmektir.Dias, kendisinin çıktığı deniz macerasında 1487 yılında Ümit Burnu’nu keşfetmiştir.
  • Vasco da Gama: Portekizli denizci olan Gama, 1497 yılında Barolomeu Dias’ın keşfettiği Ümit Burnu’ndan geçerek Afrika’ya ordan da Hindistan’a ulaşan ilk denizcidir. Böylelikle Hint ticaret yolu Portekizlilerin eline geçmiştir.
  • Macellan: Portekizli denizci olan Macellan, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için sürekli batıya gitmiştir. Filipinlere ilk ayak basan Avrupalı olup Filipin yerleri tarafından öldürülmüş bu deniz seferini Del Kano 1522 yılında tamamlamış ve dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlanmıştır. Macellan ayrıca günümüzde bilinen Pasifik Okyanusu’na “pasifik” adını koyan denizcidir. Bu dünya turu sırasında bu okyanusa geldiğinde okyanusun “sakin” olması üzerine “pasifik” demiştir. Aynı zamanda Büyük Okyanus’u geçen ilk Avrupalı denizcidir.
  • Cartier: 1534 yılında Fransa adına Büyük Göl ve Labrador bölgesini keşfetmiştir.
  • Marco Polo: Babasıyla birlikte dünyayı gezen gezgin olup, Papa IX. Gregorius tarafından babası ile amcası, Kubilah Han’a mektup göndermek üzere 1271 yılında gönderilmiştir. Babasıyla birlikte çıktığı bu turda Çin’e de gitmiştir. Dünyanın bir çok yerini gezen Marco Polo, 17 yıl doğu ülkelerini gezmiştir.
  • Francisco Pizarro: Peru’yu keşfeden, İnka Medeniyeti topraklarını ele 1531-1533 yılları arasında ele geçiren İspanyol işgalci komutan. Amerika’daki yerli halka özellikle İnkalıları katletmesiyle bilinen acımasız biri olarak tarihe geçmiştir.
  • Hernan Cortes: İspanya adına Meksika’yı işgal eden denizci olup Francisco Pizarro’nun ikinci dereceden kuzenidir.
sitemap
site ekle