4. Murat Dönemi

Logo Background RSS

» 4. murat dönemi

 • 4. Murat ve Devletin Yeniden Canlanması
  Yazar: | Tarih: 8 Ağustos 2011 | 2 Yorum var2 yorum Yorum var

  (iv) IV. Murat ve Devletin Yeniden Canlanması: II. Selim’den sonra “silin padişahlar dönemi”ne girilir. IV. Murat’ın tahta çıktığı 1623 yılına kadar olan bu dönemde, saltanat mücadelesinde kardeş katilliği artarak sürüyor, I. Mustafa gibi gerçekten akli dengesi bozulmuş olanlar tahta çıkıyor, haremin devlet işlerindeki etkisi artıyor, askeri disiplini bozulmuş olan yeniçeri ocağı bulduğu her fırsatta ayaklanıp karışıklık çıkardığı yetmiyormuş gibi, devlet işlerinde haremle birlikte en etkili güç haline geliyordu. Yeniçerileri ortadan kaldırmak isteyen ilk padişah II. Osman’dır. Bunun için büyük bir Asya ordusu kurmayı planlamış ve bunlarla İstanbul’a yürüyüp yeniçeri ve sipahi ocaklarını ortadan kaldırmayı, yeni ve güçlü bir orduyla devleti güçlendirmeyi denemiştir. Ancak, 1622’de yeniçeri ve sipahilerin ayaklanması sonucu annesi Safiye Sultan’ın da dolaplarıyla I. Mustafa yeniden tahta çıkarılmış ve II. Osman öldürülmüştür. II. Osman tebaası tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır ve devletin ne duruma düştüğünün de en iyi belirtisidir.

              Osmanlı Devleti’nin böyle bir ortamda ihtiyaç duyduğu, yeniçerilerin acımasızlığını, sivil yönetimin çürümüşlüğünü ortadan kaldıracak, en az onlar kadar zalim ve onların saygı duymadığı kanun düzeni tekrar kuracak bir “tiran”dı. Tahta geçtiğinde 14. yaşında olan Murat, zamanla tam böyle bir hükümdar oldu. Evliya Çelebi, Murat’ın Osmanlı padişahları arasında en acımasızı olduğunu yazar. Murat tahta geçtiği zaman devletin her yerinde karışıklık vardı. Anadolu iç savaş ve ayaklanmalarla inliyor, İran, Bağdat ve Erivan’ı ele geçiriyor, Lübnan’da kabileler isyan ediyor, Mısır valileri sadakatsizlik örnekleri veriyor, Berberi kabileleri bağımsızlık için çalışıyor, Kırım Tatarları ayaklanıyor, çapulcu Kazaklar boğaza kadar tüm Karadeniz kıyılarını yağmalıyordu. Bu felaket durum genç Murat’ın kesin gözlemlerine konu oldu ve önemli dersler çıkardı. Kısa bir süre sonra da devletin yönetimini tümüyle eline aldı.
  (daha&helliip;)

 • Padişahlar – 4. Murat
  Yazar: | Tarih: 20 Nisan 2010 | 6 Yorum var6 yorum Yorum var
  Osmanli-nisani.svg    IV. Murat

  IV. Murat.jpg

  IV. Murat

  Tughra of Murad IV.JPG

  Saltanatı 10 Eylül 1623- 8 Şubat 1640
  Padişah Sırası 17
  Doğum Tarihi 27 Temmuz 1612
  Ölüm Tarihi 8 Şubat 1640
  Önce I.Mustafa
  Sonra I. İbrahim
  Soyu Osmanlı Hanedanı
  Babası I. Ahmet
  Annesi Kösem Sultan
  Dini İslam

  Yaşamı
  Saltanatında İlk Yılları

  IV. Murat tahta geçtikten sonra, ülkeyi uzun süre akrabaları ve annesi Kösem Sultan yönetti. Bu süre içinde İmparatorluk anarşiye ve büyük iç karışıklıklara sürüklendi, Safeviler Irak’ı ele geçirdi, Kuzey Anadolu’da isyanlar patlak verdi ve 1631 yılında Yeniçeriler sarayı basarak sadrazam ile birçok devlet yöneticisini öldürdü. Zaten çocukluğu sırasında ağabeyi Genç Osman’ın şehit edilişine tanık olan IV. Murat, tüm bu olayların da etkisiyle çok sert bir mizaca büründü ve yirmi bir yaşından itibâren ülke yönetimini tamamen kendi ellerine aldı.

  Mutlak Saltanat Yılları
  IV. Murat ilk olarak, yaygınlaşmış olan rüşvet ve iltiması ortadan kaldırdı ya da en aza indirdi. Annesinin yönetimi altında aşırıya gitmiş olan keyfî harcamalar ile savurganlığı bitirdi. İstanbul’da alkol, tütün ve kahveyi yasakladı.  Yasağa uymayanların öldürülmesini emretti. Bazı geceler tedbîl-i kıyafet ile sokaklarda teftişlerde bulundu.
  (daha&helliip;)


sitemap
site ekle