Etiket arşivi: tarih öncesi taş devri

Tarih Öncesi Çağlar – Taş Devri

Taş Devri

1 Paleolitik Çağ
2 Orta Taş Çağı
3 Yeni Taş Çağı

Taş devri kendi içinde olmak üzere pleolitik, orta taş ve yeni taş olmak üzere üçe ayrılır.

Paleolitik Çağ

Paleolitik Çağ, tarihöncesi uygarlığının gelişme sürecinde, kültürel evrelerin en uzunu (insanlık tarihinin %99’u) ve Buzul Çağlarının kültürel karşılığı olan; insanlığın ilk ortaya çıkışından, M.Ö. yaklaşık 10.000 yıl öncesinde Neolitik Çağ’ın başlamasına kadar süren arkeolojik çağdır. Bu çağda çaytaşı, çakmaktaşı, hayvan kemikleri ve ağaç gibi doğal maddelerden besinleri pişirmeye ve ısınmaya başlanmıştır. Mağara ve kaya sığınaklarının duvarlarına çizilen resimler yine bu çağın belirgin özelliklerindendir.

Paleolitik Alt, Orta ve Üst olmak üzere üç alt döneme ayrılmaktadır…

Dönem: Eski Taş Çağı M.Ö. 600000 – 10000
Bu devrin en önemli özelliği yılın sonunda ateşin bulunmasıdır.Bu devirde insanlar hayvan postlarıyla korunuyor,avcılık ve toplayıcılık ile uğraşıyorlardı.
Diğer adları: Paleolitik Çağ, Epipaleolitik Çağ, Eski Taş Çağı, Yontma Taş Çağı, Kabataş Devri.

Üç dönem sistemi
Holosen Çağ Tarihte Dönem
Demir Çağı
Geç Tunç Çağı
Orta Tunç Çağı
Erken Tunç Çağı
Tunç Çağı
Bakır Çağı
Cilalı Taş Devri
Orta Taş Çağı/Epipaleolitik
Buzul Çağı     Üst Paleolitik
Orta Paleolitik
Alt Paleolitik
Eski Taş Çağı
Taş Devri
Continue reading