Logo Background RSS

» türk isminin anlamı nedir

  • Türk Adının Anlamı
    Yazar: | Tarih: 13 Aralık 2011 | 2 Yorum var2 Yorum Yorum var

    Türk Adının Anlamı

    Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır.

    • Türk adı Uygur metinlerinde “Güç, Kuvvet” anlamında kullanılmıştır
    • Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde Türk adı “Olgunluk Çağı” anlamında kullanılmıştır.
    • Çin kaynaklarında Türk adı “Miğfer” anlamında kullanılmıştır.
    • Ziya Gökalp ise, Türk adının “Türeli (Töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir.
    • Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bizanslılar, İranlılar ve Araplar ise VIII. (8) yüzyıldan itibaren Türkçe konuşan ve boylar halinde yaşayan topluluklarına Türk adı vermişlerdir.
    • Türkiye adı VI. (6) yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılan coğrafi bir terim olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise Türkiye ve Türkistan adı Türk hakimiyeti sahasının genişlemesine paralel olarak IX (9) ve X. (10)  yüzyıllarda Volga Nehri’nden Orta Avrupa’ya kadar uzanan bölge için, XI. (11) yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılan bir ad olmuştur.
    • Türk adını ilk kez devlet içinde kullanan Göktürkler olmuştur.
  • Tarih Bloğu – TÜRK ADININ ANLAMI NEDİR
    Yazar: | Tarih: 1 Nisan 2010 | 1 Yorum var1 Yorum Yorum var

    TÜRK ADININ ANLAMI NEDİR?
    Türk Adı

    Türkler, dünyanın en eski, asil, büyük devletler kurup, pek çok ünlü şahsiyetler yetiştiren medenî milletlerinden biridir. Türkler, Nuh peygamberin oğullarından Yasef’in Türk adlı oğlunun neslindendir.
    (Devamını Oku)

sitemap
site ekle