Türk Isminin Anlamı Nedir

Logo Background RSS

» türk isminin anlamı nedir

 • Türk Adının Anlamı
  Yazar: | Tarih: 13 Aralık 2011 | 2 Yorum var2 yorum Yorum var

  Türk Adının Anlamı

  Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır.

  • Türk adı Uygur metinlerinde “Güç, Kuvvet” anlamında kullanılmıştır
  • Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde Türk adı “Olgunluk Çağı” anlamında kullanılmıştır.
  • Çin kaynaklarında Türk adı “Miğfer” anlamında kullanılmıştır.
  • Ziya Gökalp ise, Türk adının “Türeli (Töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir.
  • Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bizanslılar, İranlılar ve Araplar ise VIII. (8) yüzyıldan itibaren Türkçe konuşan ve boylar halinde yaşayan topluluklarına Türk adı vermişlerdir.
  • Türkiye adı VI. (6) yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılan coğrafi bir terim olmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise Türkiye ve Türkistan adı Türk hakimiyeti sahasının genişlemesine paralel olarak IX (9) ve X. (10)  yüzyıllarda Volga Nehri’nden Orta Avrupa’ya kadar uzanan bölge için, XI. (11) yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılan bir ad olmuştur.
  • Türk adını ilk kez devlet içinde kullanan Göktürkler olmuştur.
 • Tarih Bloğu – TÜRK ADININ ANLAMI NEDİR
  Yazar: | Tarih: 1 Nisan 2010 | 1 Yorum var1 Yorum Yorum var

  TÜRK ADININ ANLAMI NEDİR?
  Türk Adı

  Türkler, dünyanın en eski, asil, büyük devletler kurup, pek çok ünlü şahsiyetler yetiştiren medenî milletlerinden biridir. Türkler, Nuh peygamberin oğullarından Yasef’in Türk adlı oğlunun neslindendir.
  (daha&helliip;)


sitemap
site ekle