Delhi Sultanlığı (دلی سلطنت Delhi Saltanat) ya da Sultanat-ı Hint (1206 – 1526) yılları arasında Hindistan’da hüküm sürmüş hanedanlardır: Türk kökenli olan Kölemen Hanedanı (Hint ‘Memlûk’ Hanedanı; 1206-90), melez Türklerden olan Halaci Hanedanı (1290-1320), Tuğluk Hanedanı (1320-1413), Seyyid Hanedanı (1414-51), ve Afgan kökenli olan Lodi Hanedanı (1451-1526). 1526 yılında Delhi Sultanlığı yeni ortaya çıkan Babür İmparatorluğu içinde erimiştir. skorbet

Başkent: Delhi
Dini: Sünni İslam Hanefi Fıkh
Yönetim: Monarşi
Yönetim
 – 1206-1210 Kutbiddin Aybak
– 1517-1526 İbrahim Lodi
Tarih
– Kuruluş tarihi 1206
– Yıkılış tarihi 1527