skor bet İndus Vadisi Uygarlığı, ya da Harappa Uygarlığı, İndus vadisinin bel kemiğini oluşturduğu çok geniş bir bölgeye yayılmış, Güney Asya’daki en eski kent uygarlığıdır. İÖ 3.300 yılları dolaylarında bir kent uygarlığı şeklini aldığı kabul edilmektedir. Uygarlığa ilişkin ilk arkeolojik buluntular, 1921 yılında Pakistan’ın Pencap eyaletinde Harappa ve 1922 yılında Sind eyaletindeki Mohenco-daro antik yerleşimlerinde bulunmuştur.

Bu iki kentin dışında yüzün üstünde kent, kasaba ve köyde hüküm sürdüğü bilinen İndus Uygarlığı’nın 250-500 kadar karakterden oluştuğu sanılan yazı dili henüz çözülememiştir.

İndus Irmağı’nın verimli ovalarında taşkınları önleyecek, daha verimli tarım yapılmasını sağlayacak teknikleri geliştiren uygarlık, İndus Vadisi boyunca yayılmıştır. Ağırlıklı olarak buğday, arpa, bezelye, pamuk ve susam tarımı yapılmaktadır ve kedi, köpek, sığır, kümes hayvanları, manda, domuz ve deve evcilleştirilmiştir. Fildişi takılardan, filin de evcilleştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Arkeolojik bulguların büyük bir bölümü, ince işlemeli mühürlerdir. Mühürlerde insan, hayvan ve Şiva figürleri kullanılmıştır. Bulgular, Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarıyla ticari ilişkilerde bulunulduğunu göstermektedir.

Uygarlık, İ.Ö. 2. bin yılın ortalarında kentlere saldıran Ari kabilelerce yıkılmıştır.

İndus Vadisi Medeniyetleri Şunlardır,

Taş devri 70,000–3300 MÖ
* Mehrgarh Kültürü 7000–3300 MÖ
İndus Vadisi Uygarlığı 3300–1700 MÖ
Geç Harappan kültürü 1700–1300 MÖ
Vedic Dönemi 1500–500 MÖ
* Demir Çağı 1200–500 MÖ
* Vedic Krallığı 1200–700 MÖ
Maha Janapadas 700–300 MÖ
Magadha İmğaratorluğu 684 BC– 320 MÖ
*Maurya İmparatorluğu 321–184 MÖ
Orta Krallıklar 230 MÖ–MS 1279
* Satavahana İmparatorluğu 230 MÖ–MS 199
* Kushan İmparatorluğu 60–240
* Gupta İmparatorluğu 240–550
* Pala İmparatorluğu 750–1174
* Chola Hanedanlığı 250 –1279
İslami sultanlar 1206–1596
* Delhi Sultanlığı 1206–1526
* Deccan Sultanlıkları 1490–1596
Hoysala İmparatorluğu 1040–1346
Kakatiya İmparatorluğu 1083–1323
Vijayanagara İmparatorluğu 1336–1565
Mughal İmparatorluğu 1526–1707
Maratha İmparatorluğu 1674–1818
Sikh İmparatorluğu 1799–1849
Sömürge Era 1757–1947
Modern devletler 1947 ve sonrası