31 Mart Olayı

·  İttihat ve Terakki içinde zamanla farklı görüşler belirdi.

·  Muhalifler, Ahrar adıyla yeni cemiyet kurdular.

·  Muhalefetin Volkan Gazetesi ve Serbesti Gazetesi ile yürüttüğü muhalefet İttihat ve Terakki’yi bunalttı.

·  Her iki gazetenin başyazarları Derviş Vahdet ve Hasan Fehmi, Galata Köprüsü’nde öldürüldüler.

·  Bu gelişmeler üzerine, muhalifler İstanbul’da gösterilere başladılar. Gösterilere engel olmayan Avcı Taburları da, harekete destek verdiler. 31 Mart günü, (13 Nisan 1909) Mebusan Meclis’ine gelerek, hükümet yetkililerinin idamını istediler.

·  İsyanı bastıramayan hükümet, istifa etti.

·  Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın, Kurmay Başkanlığı’nı Mustafa Kemal’in yaptığı Hareket Ordusu Selanik’ten İstanbul’a geldi.

·  Hareket Ordusu, 31 Mart Ayaklanması’nı bastırdı.

·  II. Abdülhamit, tahttan indirildi, yerine V. Mehmet (Reşat) tahta çıkarıldı (1909).

II. Meşrutiyet’e geçiş sürecinde;

·  Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir.

·  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna-Hersek’i topraklarına katmıştır.

·  Girit, Yunanistan’a bağlanma kararı almıştır.

Notlar:

·  II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra ülkede huzur sağlanamadı.

·  Balkan Savaşı sonrası, Londra Görüşmeleri devam ederken İttihatçılar, Bâb-ı Âlî Baskını’nı gerçekleştirmiş ve yönetimi tamamen ele geçirmişlerdir (1913).