Piave Nehri Muharebesi

Piave Nehri Muharebesi, 7-8 Mayıs 1809’da Prince Eugene de Beauharnais komutasındaki Fransız-İtalyan kuvvetleri ile Avusturya Arşidükü Johann komutasındaki Avusturya kuvvetleri arasında yaşanan çatışmadır. İtalya’nın kuzeydoğusundaki Piave Nehri yakınında geçen muharebe Fransız-İtalyan kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.
Muharebe Beşinci Koalisyon Savaşı’nın parçasıdır.

Tarih: 7-8 Mayıs 1809
Bölge: Kuzeydoğu İtalya
Sonuç: Fransız-İtalyan zaferi

Taraflar
Birinci Fransa İmparatorluğu ve İtalya Krallığı, Avusturya İmparatorluğu’na karşı savaşmışlardır.

Kumandanlar
Fransa Kumandanı Prens Eugene de Beauharnais iken Avusturya tarafının komutanı ise Avusturya Arşidükü Johann