1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı
Tarih 1623 – 1629
Bölge İran
Sonuç Kasr-ı Şirin Antlaşması
Taraflar
Flag of Shah Tahmasp I.svg Safeviler Flag of the Ottoman Empire (1453-1844).svg Osmanlı İmparatorluğu
Kumandanlar
Şah I. Abbas
Şah Safi
IV. Murat
Tayyar Paşa

 

 

 

 

 

 

 

Konu başlıkları
1 Revan Seferi
2 Bağdat Seferi
3 Kasr-ı Şirin Antlaşması

Konu başlıkları

1- Revan Seferi

2- Bağdat Seferi

3- Kasr-ı Şirin Antlaşması

1622-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında, Irak meselesi için bu savaşlar çıkmıştır. Sultan IV. Murat, Lehistan seferinden sonra, bu sorunu halletmek üzere sefer düzenlemiştir. Önce Revan, sonra da Bağdat seferleri yapılmıştır. Ancak, Revan seferinden sonra tekrar bu vilayet kaybedilmiştir. Bu nedenle Bağdat seferi de yapılır ve Kasr-ı Şirin Antlaşması ile, sorun halledilmiştir.

Revan Seferi

Osmanlı Devleti, Lehistan ile olan sorunu hallettikten sonra, artık doğuda ki Safevilerle olan bu probleme çözüm getirebilirdi. Osmanlı Ordusu, hazır olduktan sonra başında sultan IV.Murat ile Revan’a doğru yürüyüşe geçtiler. Yaklaşık 3 aylık uzun yürüyüşte, disiplin tamdı. Revan kalesi önlerine varıldı. 8 günlük kuşatma ile Revan ve civarı ele geçirildi. Bu kale kısa sürede ve az kayıpla ele geçirildiği için Sultan IV.Murat’ın halk arasında üstünlüğü arttı.

Ancak, Osmanlı Ordusu, İstanbul’a dönerken Revan tekrar kaybedildi. Bunun üzerine, ikinci bir sefer gerekli oldu.

Bağdat Seferi

Revan kalesinin tekrar kaybedilmesi ve Safevi Devleti’nin yeniden sorunlar çıkarması üzerine tekrar sefer yapıldı. Uzun ve disiplinli yürüyüşten sonra, nihayet Bağdat kalesine varıldı. Ancak, bu kale çok stratejik ve iyi savunuyordu. Nihayet, gedikler açıldı ve kaleye girildi. Ancak, o sırada Sadrazam Tayyar Paşa şehit düştü. Bunun üzerine Sultan IV.Murat:”Ah Tayyar! Bağdat gibi bin kaleye bedeldin” demiştir. Bağdat’ın alınmasıyla barış sağlandı ve Kasr-ı Şirin Antlaşması yapıldı.

Kanuni’den sonra 4. Murad’a da “Bağdat Fatihi” denilmiştir.

Kasr-ı Şirin Antlaşması

Revan ve Bağdat seferlerinden sonra, iki tarafta barışdan yanaydı. Böylece Kasr-ı Şirin Antlaşması yapıldı. Bu antlaşmanın başlıca hükümleri şunlar idi:

İki taraf için de savaş bitecektir

Revan, Safevi Devleti’ne bırakılacaktır

Bağdat ve Irak, Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktır

İki devletinde sınırları, hep aynı kalacaktır

Bu antlaşmanın, en önemli yanı şu idi: Osmanlı Devleti ile Türkiye’nin İran’a olan sınırları, hep bu antlaşmada ki gibi kalmıştır.