1871-1914 Devresi

Daha önce de belirttiğimiz gibi, 1871-1914 devresi, artık Fransız
İhtilali tesirlerinin geride kaldığı ve Avrupa’da diplomatik münasebetlerin
ve bu münasebetler içindeki mücadele ve çatışmaların
yoğunluk kazandığı safhadır. Devrenin bu niteliğinde, İtalyan ve Alman
milli birliklerinin kurulması, fakat özellikle ve birinci planda Alman
İmparatorluğunun bir kuvvet olarak sivrilmesi başlıca rolü oynamıştır.
Diplomatik münasebetlerin bu yeni yapısı ve bu yapı içindeki
gelişmeler, daha sonra açıklayacağımız sömürgecilik mücadelelerinin
de ilavesi ile, 1914 yılında genel bir dünya savaşına varmıştır.
Olayların gelişmesine baktığımızda, 1871-1914 devresi tabii olarak
üç kısma bölünmektedir. Bunlar;

a) Avrupa’da Alman üstünlüğü: 1871-1890
b) 1879 Almanya-Avusturya İttifakı
c) 1881 İkinci Üç İmparatorlar Ligi

bu ilgili kısımlar sitemizde mevcuttur arama yaparak bulabilirsiniz.