Türklerin tarih sahnesine çıkışını video biçiminde İlteriş Türkçüler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Merak edenler için İlteriş Türkçüler Derneği de Ankara Kızılay’da bulunmaktadır.  Özellikler Türklerin tarih sahnesine çıkışını Oğuzlardan, Attila’dan, Hunlardan, Göktanrı ile ilgili Türk yaşayış biçimini gözler önüne sermektedir. Video aynı zamanda tarihte Orhun Abideleri olarak geçen Göktürk döneminde dikilen taşların üzerinde yazılan yazıları da videoda yer yer anlatılmakta ve verilmektedir.


Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Video – Tarih.gen.tr