Mart, 2010 | Tarih Kütüphanesi - Part 3

Logo Background RSS

» 2010 » Mart

 • Savaşlar – 1593-1606 Osmanlı – Avusturya Savaşı
  Yazar Tarih Mart 27th, 2010 | Yorum Yok Yorum var
  1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı
  Osmanlı-Avusturya savaşları
  Battle of Mezokeresztes 1596.jpg
  Haçova Savaşı
  Tarih 1593-1606
  Bölge Macaristan
  Sonuç Zitvatorok Antlaşması yapıldı. Sınırlar değişmedi.
  Taraflar
  Flag of the Ottoman Empire (1453-1844).svg Osmanlı İmparatorluğu
  Kırım Hanlığı
  Nogay Orda
  Flag of the Habsburg Monarchy.svg Avusturya
  Kutsal Roma
  Civil Ensign of Hungary.svg Macaristan
  Hırvatlar
  Erdel Beyliği
  Eflak Prensliği
  Boğdan Prensliği
  Kazaklar
  İspanya
  Papalık Devleti
  Bohemya
  Venedik
  Toskana
  St. Stephanus şövalyeleri
  Mantua
  Ferrara
  Bulgarlar
  Ragusa Cumhuriyeti
  Savoya Dükalığı
  Saksonya
  Kumandanlar
  Osmanlı padişahları
  III. Murat
  III. Mehmet
  I. Ahmet
  Kutsal Roma İmparatoru
  II. Rudolf;
  Eflak ve Boğdan beyi
  Mihai Viteazul

  1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı

  1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı Osmanlı Devleti’nın Macaristan Seferi’ne çıkması sonucu çıkan Avusturya ve diğer Balkan ülkeleriyle yaptığı bir savaşlar dizisidir. 1606 yılında yapılan Zitvatorok Antlaşmasıyla son bulmuştur.

  Savaşın nedenleri

  Osmanlı Devleti’nin, İran’a karşı olan zaferinden sonra batıda bazı gelişmeler oldu. Avusturya, yıllık vergisini geciktiriyor, sınırlarda olaylar çıkarıyordu. Bu nedenle, Bosna beylerbeyi Telli Hasan Paşa, Avusturya’ya sefer düzenledi. 1000 esir, 12 top ve birçok ganimet alıp geri döndü. Ama bu Avusturya ilişkilerini daha da kötüye itti. Böylece Avusturya saldırılara başladı. Bunun üzerine, Divanda savaşa karar verildi. Ancak neredeyse tüm Avrupa ülkeleri, Avusturya’yı destekliyordu.

  (daha&helliip;)

 • Savaşlar – Zigetvar Seferi
  Yazar Tarih Mart 27th, 2010 | 1 Yorum var1 Yorum Yorum var
  Zigetvar Savaşı
  Osmanlı-Avusturya savaşları
  Johann Peter Krafft 005.jpg
  Johann Peter Krafft’ın Zigetvar Tablosu
  Tarih 6 Ağustos 1566 – 8 Eylül 1566
  Bölge Zigetvar
  Sonuç Kesin Osmanlı Zaferi
  Taraflar
  Flag of the Ottoman Empire (1453-1844).svg Osmanlı İmparatorluğu Flag of the Habsburg Monarchy.svg Avusturya
  Kumandanlar
  Kanuni Sultan Süleyman
  Sokullu Mehmet Paşa
  Nicholas Zrinsky
  Güçler
  80.000 Osmanlı
  12-15.000 Tatar
  7.000 Moldovalı
  2500

  Zigetvar Savaşı

  Zigetvar Savaşı, Avusturya arşidükü Maksimilyan’ın İstanbul Antlaşması’nı bozması, vergisini ödememesi ve Erdel’e girmesi üzerine, Kanuni Sultan Süleyman’ın hasta olmasına rağmen son seferi olacak olan Zigetvar Seferine çıkması sonucu gerçekleşen savaştır.

  Asıl hedef Viyana olmasına rağmen, Zigetvar Kalesi zorlukla alınmıştır. Bu seferde Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiştir. Dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa orduyu yetersiz görüp, kaleyi aldıktan sonra İstanbul’a dönmüştür. Savaşta Kanuni’nin öldüğü askerlere söylenmemiştir. Nedeni ise askerlerin moralinin bozulmasını engellemektir.

  Bir süre sonra, Kanuni Sultan Süleyman’ın yerine oğlu II. Selim geçti.

  Zigetvar Savaşı
  Zigetvar Savaşı, Avusturya arşidükü Maksimilyan’ın İstanbul Antlaşması’nı bozması, vergisini ödememesi ve Erdel’e girmesi üzerine, Kanuni Sultan Süleyman’ın hasta olmasına rağmen son seferi olacak olan Zigetvar Seferine çıkması sonucu gerçekleşen savaştır.
  Asıl hedef Viyana olmasına rağmen, Zigetvar Kalesi zorlukla alınmıştır. Bu seferde Kanuni Sultan Süleyman vefat etmiştir. Dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa orduyu yetersiz görüp, kaleyi aldıktan sonra İstanbul’a dönmüştür. Savaşta Kanuni’nin öldüğü askerlere söylenmemiştir. Nedeni ise askerlerin moralinin bozulmasını engellemektir.
  Bir süre sonra, Kanuni Sultan Süleyman’ın yerine oğlu II. Selim geçti.
 • Savaşlar – 1. Viyana Kuşatması
  Yazar Tarih Mart 27th, 2010 | 5 Yorum var5 yorum Yorum var
  I. Viyana Kuşatması
  Siegeofvienna1529.jpg
  I. Viyana Kuşatması
  Tarih 27 Eylül-16 Ekim 1529
  Bölge Viyana
  Sonuç Kışın gelmesi üzerine Türk Ordusu’nun savaşmadan geri çekilmesi.
  Taraflar
  Flag of the Habsburg Monarchy.svg Avusturya

  Holy roman flag1806.png Almanya
  Flag of Bohemia.svg Bohemya
  Flag of New Spain.svg İspanya

  Flag of the Ottoman Empire (1453-1844).svg Osmanlı Devleti

  Flag of Moldavia.svg Boğdan Prensliği

  Kumandanlar
  Nicholas
  Graf von Salm
  I. Süleyman
  Güçler
  80.000 120.000

  40 hafif top

  Kayıplar
  15.000 1.000-1.500

  I. Viyana Kuşatması

  I. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya Arşidüklüğü’nün başkenti Viyana’nın I. Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmasıdır. Başarısız olan kuşatma sonucunda kale alınamamış ve Osmanlı ordusu İstanbul’a geri dönmüştür.

  Kuşatmanın nedenleri

  Mohaç Savaşı (1526) sonrasında Budin’in Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesinin ardından, savaşa katılmamış olan Erdel voyvodası János Szapolyai Macar kralı olarak taç giymişti. Kanunî Sultan Süleyman 16 Ekim 1526’da Macaristan tacını Szapolyai’ye veren târihî fermanını imzaladi. Mohaç Savaşı öncesinde kral II. Lajos dolayısıyla Macaristan ile bağlantılı olan, ancak savaş sonrasında Osmanlı ordularının girmedigi Bohemya, Moravya, Slovakya ve Silezya gibi ülke ve bölgeler ise, II. Lajos’un karısının ve Kutsal Roma-Germen İmparatoru Şarlken’in kardesi olan Avusturya arşidükü Ferdinand’da kaldi. Kanunî Sultan Süleyman İstanbul’a döndükten sonra harekete geçen Ferdinand, Pressburg’da Osmanlilara karsi olan asillerden tesekkül ettirilmis bir diet meclisi toplayarak kendini Macaristan ve Bohemya kralı ilan ettirdi. Bu olay, Macaristan’da egemenlik için Osmanlı-Avusturya rekabetini başlattı. Kanunî Sultan Süleyman, Mohaç zaferi sonrasında fethedilen geniş Macar topraklarının Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu ile bağlantılı bir hükümdarın eline geçmesine müsâde edemezdi. Bu durum, bölgedeki güçler dengesinin Osmanlı Devleti aleyhine bozulmasına yol açabilirdi.

  Ağabeyi Habsburg İmparatoru Şarlken’in de desteğini alan Ferdinand, Osmanlı ordusu geri döndükten sonra saldırıya geçti ve Tokaj meydan muharebesinde Szapolyai’yi yenerek Budin’i ele geçirdi. Lehistan’a kaçan Szapolyai Osmanlı Devleti’nden yardım istedi. Kanunî Sultan Süleyman sefer hazırlıklarıyla meşgulken, Macaristan’dan fethedilen arazinin geri verilmesi karşılığında barış yapmak isteğiyle Ferdinand’in elçileri geldi. Fakat Habsburgları Macaristan’dan çıkarmak, Ferdinand’a gözdağı vermek, Habsburg ordusunu yakalayıp yok etmeyi amaçlayan Kanunî Sultan Süleyman, o zamanın âdetleri gereği elçileri tevkif ettirdi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra serbest bırakıp savaş için yola çıktığı haberiyle Ferdinand’a gönderdi.

  10 Mayıs 1529’da İstanbul’dan yola çıkan Kanuni Sultan Süleyman 20 Haziran’da Sofya’ya ve 18 Agustos’da Mohaç ovasına ulastı. Szapolyai de 6000 Macar askeri ile orduya katıldı ve burada padişahın elini öptü. Eylül’de Budin’i kuşatan Kanuni Sultan Süleyman, teslim teklifinin reddedilmesi üzerine şiddetli bir muhasara savaşına başladı. 8 Eylül’de Budin kalesinin kapılarından biri ele geçirilip genel hücum başlatılınca, ümit kalmadığını anlayan müdâfiler, hayatlarina dokunulmamak şartıyla kaleyi teslim ettiler. Kısa zamanda gösterilen bu muvaffakiyet karsisinda, Osmanli hâkimiyetine daha fazla karşı duramayacağını anlayan Bogdan voyvodasi IV. Petru Rareş de ordugâha gelerek bir tâbiiyyet antlaşması imzaladı. Elbasan sancakbeyi Hasan Bey’i Budin’de muhafız bırakan Kanunî, 12 Eylül’de Macar taht şehrinden ayrılıp Viyana üzerine yürüdü. Bu arada Ferdinand’in adamları tarafından kaçırılmak üzereyken İzvornik sancakbeyi Sultanzâde Bâli Bey’in ele geçirdigi Macar kraliyet tacı, yeniçeri sekbanbaşısı tarafından Szapolyai’ye giydirildi.

  Budin kalesinin fethinden sonra Osmanlı ordusu Avusturya üzerine yürüdü. Kanuni’nin esas amacı şehri fethetmek değil, Avusturya’ya gözdağı vermekti.

  Kuşatma

  Kanunî Sultan Süleyman, 22 Eylül’de Avusturya sınırını geçti. Ertesi gün Bâli Bey’in kardeşi Semendire sancakbeyi Sultanzâde Mehmed Bey, Alman öncü kuvvetlerinin büyük bir kısmını Viyana’nin on bes kilometre güneydogusundaki Bruck kasabasi yakınlarinda imha etti. Esir edilen Alman kuvvetleri komutani Christophe Von Zedlitz ve alti general Sultan’a gönderildi. 27 Eylül’de Viyana önlerine gelen ordu-yi hümâyûn, Avusturya Arşidüklüğü’nün başkentini muhasaraya başladı.

  (daha&helliip;)


sitemap