Nisan, 2010 | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 2010 » Nisan

 • Padişahlar – 4. Murat
  Yazar Tarih Nisan 20th, 2010 | 6 Yorum var6 yorum Yorum var
  Osmanli-nisani.svg    IV. Murat

  IV. Murat.jpg

  IV. Murat

  Tughra of Murad IV.JPG

  Saltanatı 10 Eylül 1623- 8 Şubat 1640
  Padişah Sırası 17
  Doğum Tarihi 27 Temmuz 1612
  Ölüm Tarihi 8 Şubat 1640
  Önce I.Mustafa
  Sonra I. İbrahim
  Soyu Osmanlı Hanedanı
  Babası I. Ahmet
  Annesi Kösem Sultan
  Dini İslam

  Yaşamı
  Saltanatında İlk Yılları

  IV. Murat tahta geçtikten sonra, ülkeyi uzun süre akrabaları ve annesi Kösem Sultan yönetti. Bu süre içinde İmparatorluk anarşiye ve büyük iç karışıklıklara sürüklendi, Safeviler Irak’ı ele geçirdi, Kuzey Anadolu’da isyanlar patlak verdi ve 1631 yılında Yeniçeriler sarayı basarak sadrazam ile birçok devlet yöneticisini öldürdü. Zaten çocukluğu sırasında ağabeyi Genç Osman’ın şehit edilişine tanık olan IV. Murat, tüm bu olayların da etkisiyle çok sert bir mizaca büründü ve yirmi bir yaşından itibâren ülke yönetimini tamamen kendi ellerine aldı.

  Mutlak Saltanat Yılları
  IV. Murat ilk olarak, yaygınlaşmış olan rüşvet ve iltiması ortadan kaldırdı ya da en aza indirdi. Annesinin yönetimi altında aşırıya gitmiş olan keyfî harcamalar ile savurganlığı bitirdi. İstanbul’da alkol, tütün ve kahveyi yasakladı.  Yasağa uymayanların öldürülmesini emretti. Bazı geceler tedbîl-i kıyafet ile sokaklarda teftişlerde bulundu.
  (daha&helliip;)

 • Padişahlar – 2. Osman
  Yazar Tarih Nisan 20th, 2010 | Yorum Yok Yorum var
  Osmanli-nisani.svg    II. Osman
  (Genç Osman)

  Genç Osman.JPG

  II. Osman
  Saltanatı 26 Şubat 1618- 10 Mayıs 1622
  Padişah Sırası 16
  Doğum Tarihi Aksaray, 3 Kasım 1604
  Ölüm Tarihi Bağdat, 20 Mayıs 1622
  Önce I. Mustafa
  Sonra I. Mustafa
  Soyu Osmanlı Hanedanı
  Babası I. Ahmet
  Annesi Mahfiruz Hadice Sultan
  Dini İslam

  II. Osman (Genç Osman), (d. 3 Kasım 1604, Aksaray – ö. 20 Mayıs 1622, Bağdat). 16. Osmanlı padişahıdır.

  Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Haseki Sultandır. Mahfiruz Haseki Sultan Rum’dur. Sultan Genç Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan Birinci Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini öğrendi.

  Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir sadrazam bulamadı.

  Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, Yedikule zindanlarında boğularak öldürülen Sultan Genç Osman, babası Sultan Birinci Ahmed’in Sultanahmet Camii’nin yanındaki türbesine defnedildi. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan alan bir padişahtı.
  (daha&helliip;)

 • Tarih Makaleleri – Heterodoks Sufilik
  Yazar Tarih Nisan 19th, 2010 | Yorum Yok Yorum var

  sufilik, heterodoks sufilik, sufilik, batınilik, babailer isyanı, sufilik

  Heterodoks Sufilik

  Sufi ve tasavvuf kelimeleri Kur’ân ve hadislerde zikredilmediği gibi, sahabe ve tabiin devrinde bilinen kavramlar da değildir. Sufi; Tasavvuf ehline verilen isim ve sıfatlar arasında en çok tutulanıdır. Suhreverdi, mukarrebunu sufiye, abrarı mutasavvıfa anlamında kullanmaktadır. Sufinin, Cenabı-ı Allah’a kurbiyetten, ruh makamına yükselen kişi olduğunu, mutasavvıfanın ise zühde hayatına özenen kimse olduğunu söylemektedir. Hicri II. asrın ortalarından sonra kullanılmaya başlayan ve giderek yaygınlaşan kavram “sufi” kavramıdır.

  Sufi ve tasavvuf kelimeleri Kur’ân ve hadislerde zikre¬dilmediği gibi, sahabe ve tabiin devrinde bilinen kavramlar da değildir.

  Sufi; Tasavvuf ehline verilen isim ve sıfatlar arasında en çok tutulanıdır. Suhreverdi, mukarrebunu sufiye, abrarı mutasavvıfa anlamında kullanmaktadır. Sufinin, Cenabı-ı Allah’a kurbiyetten, ruh makamına yükselen kişi olduğunu, mutasavvıfanın ise zühde hayatına özenen kimse olduğunu söylemektedir. Hicri II. asrın ortalarından sonra kullanılmaya başlayan ve giderek yaygınlaşan kavram “sufi” kavramıdır. İlk defa “sufi” lakabıyla anılan zat, bir rivayete göre Cabir b. Hayyam el-Kufi (ö.150/767), bir başka rivayete göre ise Ebu Haşim el-Kufi’dir. Her ikisi de Kufeli olan bu zatların durumları nazar-ı itibara alındı¬ğında “sufi” kavramının önce Kufe ve Basra’da ortaya çık¬tığı söylenebilir.

  Tasavvufi terim olarak ise. İlahi bir feyz olarak kâinatın sırlarını bilme kudretidir. Tasavvufla ilgili şeyleri okuyup ta bu ne istir demeyin. Zira tasavvuf kâl degil, hâl isidir.(Magnolia) tasavvuf, mana âlemi ile ilgili bir duyuş, düşünüş, ve inanış sistemidir. Bu sistemde sadece Allah’ın birliği değil, Allah’ın varlığı ve onun yegâne mutlak varlık olduğu esasına dayanir. Buna göre insan da Allah’tan kopmuş bir nurdur ve geçici bir sure için beden kılıfına burunmustur. Bundan dolayıdır ki insana büyük saygı duymak gerekir. (mutasavvıflar insanları çok severler sevmelidirler) tasavvuf düşüncesine bağlananlara Mutasavvıf denir.
  (daha&helliip;)


sitemap