Mayıs, 2010 | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 2010 » Mayıs

 • Padişahlar – 1. Abdulhamit
  Yazar Tarih Mayıs 5th, 2010 | Yorum Yok Yorum var

  1. abdulhamit, 1. abdulhamit, küçük kaynarca anlaşması, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı, abdulhamid

  Osmanli-nisani.svg    I. Abdülhamit

  Abdulhamid I.jpg

  I. Abdülhamit
  Saltanatı 21 Ocak 1774- 7 Nisan 1789
  Padişah Sırası 27
  Doğum Tarihi 20 Mart 1725
  Ölüm Tarihi 7 Nisan 1789 (64 yaşında)
  Önce III. Mustafa
  Sonra III. Selim
  Soyu Osmanlı Hanedanı
  Babası III. Ahmet
  Annesi Rabia Sermi Sultan
  Dini İslam

  Sultanahmet’te I. Abdülhamid’in taç giyme töreni

  I. Abdülhamit (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد اول `Abdü’l-Ḥamīd-i evvel 27. Osmanlı padişahıdır )(d. 20 Mart 1725 – ö. 7 Nisan 1789). III. Ahmet’in oğlu ve III. Mustafa’ın kardeşidir.

  Sultan I. Abdülhamit, siyasi ve askeri ıslahatlara girişti. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen okulu, “Mühendishane-i Bahr-i Hümayun” adıyla, avrupai tarzda bir askeri mühendislik okulu olarak açtı. Yeniçeri ocağına ve donanmaya yeni bir çehre kazandırmaya çalıştı. Sürat Topçuları Ocağı’nı kurdurdu, Yeniçerilerin sayımını yaptırdı ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi. Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamit Paşa, menfaati bozulanlar tarafından padişaha şikayet edildi. Halil Hamit Paşa, yaptığı tüm olumlu çalışmalara rağmen Sultan I. Abdülhamit’in emriyle idam edildi.
  (daha&helliip;)

 • Padişahlar – 3. Mustafa
  Yazar Tarih Mayıs 4th, 2010 | Yorum Yok Yorum var

  3. mustafa, 3. mustafa dönemi ıslahatlar, 3. mustafa dönemi yenilikler, esham sistemi

  Osmanli-nisani.svg    III. Mustafa

  Mustafa3.jpg

  III. Mustafa
  Saltanatı 30 Ekim 1757- 21 Ocak 1774
  Padişah Sırası 26
  Doğum Tarihi 28 Ocak 1717
  Ölüm Tarihi 21 Ocak 1774 (56 yaşında)
  Önce III. Osman
  Sonra I. Abdülhamit
  Soyu Osmanlı Hanedanı
  Babası III. Ahmet
  Annesi Mihrişah Sultan
  Dini İslam

  Not: 3. Mustafa döneminde yapılan ıslahatlar(yenilikler) en son konu olarak altta verilmiştir.

  1. Kaynak
  3. Mustafa

  Osmanlı Sultanlarının yirmialtıncısı ve islam halifelerinin doksan birincisi. Küçüklüğünden itibaren iyi bir eğitim ve öğretim gördü. Yüksek din ilimleri, Edebiyat, tarih, coğrafya , nücum(Astroloji), tıb, devlet idaresi ve askeri bilgileri devrin meşhur alimlerinden tahsil etti. Üçüncü Osman Han’ın vefatı üzerine 30 Ekim 1757′de hükümdar oldu.

  Cülusunu (Tahta geçişini) müteakib ilan ettiği Adaletname ile reayanın vaziyetini düzeltti. Hazineyi zenginleştirmek için tedbir aldı. Devletin maliyesine zarar veren, zahmetsiz karlar peşinde koşan yahudi ve hıristiyan taifesinin sıkı kontrol altına alınmasını sağladı. Osmanlı Devleti’ni askeri bakımdan kalkındırmak için topçu sınıfını ıslah, tophaneyi tanzim ve mühemdis mektebini te’sis yoluna gitti. Ordunun artan top ihtiyacına cevap vermek üzere Hasköy’de modern bir top dökümhanesi kuruldu. Bu iş için bilhassa Fransız ordusunda hizmet görmüş bulunan Baron de Tott’dan istifade edildi. Donanma faaliyetleri ele alınıp gemi inşaası hızlandırıldı.

  Bu arada Urban eşkiyasının faaliyetleri, hac yolunu tehlikeye düşürmüştü. Bu olaylara sebep olan Beni Harb kabilesi şiddetle cezalandırıldı. İsyan eden Eflak voyvodası yakalanarak hapsedildi. Çıldır, Kars, Karaman, Aydın, Kıbrıs, Bosna ve Karadağ’da meydana gelen disiplinsizliklere karşı tedbirler alındı.
  (daha&helliip;)

 • Padişahlar – 3. Osman
  Yazar Tarih Mayıs 4th, 2010 | 5 Yorum var5 yorum Yorum var

  3. osman, 3. osman dönemi, 3. osman kimdir, 3. osman eşleri

  Osmanli-nisani.svg    III. Osman (Osman-ı Salis)

  OsmanIII.jpg

  III. Osman
  Saltanatı 13 Aralık 1754- 30 Ekim 1757
  Padişah Sırası 25
  Doğum Tarihi 2 Ocak 1699
  Ölüm Tarihi 30 Ekim 1757 (58 yaşında)
  Önce I. Mahmut
  Sonra III. Mustafa
  Soyu Osmanlı Hanedanı
  Babası II. Mustafa
  Annesi Şehsuvar Sultan
  Dini İslam

  III. Osman (Osmân-ı Salis), (d. 2 Ocak 1699 – ö. 30 Ekim 1757). 25. Osmanlı padişahıdır. I. Mahmud’un (1730-54) kardeşi ve II. Mustafa’nın (1695-1703) oğludur. Tarihte pek dikkat çekmeyen bir padişahtır. Döneminin belirgin olayları gayrımüslimlere karşı artan hoşgörüsüzlük (Hıristiyanlar ve Museviler ayırıcı kıyafetler veya nişanlar giymek zorundaydılar) ve büyük İstanbul yangınıdır [1]. I. Mahmut döneminde yapımına başlanan Nuruosmaniye Camii onun döneminde tamamlanmıştır.

  III. Osman hayatının çoğunu sarayda hapis geçirdi. Padişah olmasından sonra bu durum davranışlarında bazı garipliklere yol açtı. Sık sık sadrazam değiştirdi. Daha önceki sultanların aksine müzikten nefret ediyordu ve saraydaki tüm müzisyenleri kovdu. Kadınlara karşı duyduğu rahatsızlık yüzünden demir ayakkabılar giydiği, sesini duyan haremdeki kadınların yoluna çıkmadığı rivayet edilir. Yeni Cami Turhan Valide türbesine defnedilmiştir.
  (daha&helliip;)


sitemap