Ekim, 2010 | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 2010 » Ekim

 • İnkılap Tarihi – 2. Balkan Savaşı
  Yazar Tarih Ekim 28th, 2010 | 10 Yorum var10 yorum Yorum var

  İkinci Balkan Savaşı

  Savaşın Nedenleri

  1.Bulgaristan’ın Birinci Balkan Savaşı sonucunda en büyük payı alması (Özellikle Makedonya üzerindeki anlaşmazlıklar) ve Ege Denizine ulaşmasından dolayı Balkan devletlerinin aralarında anlaşmazlığa düşmesi.

  2.Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne kadar genişlemesini Yunanistan’ın uygun görmeyişi.

  3.Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesiyle meydana gelen otorite boşluğu

  Yunanistan’ın çalışmaları sonucunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan’a karşı birleşmiştir. Bulgaristan’ın zor durumda olduğunu gören Enver Paşa harekete geçerek, Edirne ve Kırklareli’ni Bulgarlardan almıştır.

  İkinci Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan yenildi.

  Savaş Sonucunda Yapılan Antlaşmalar

  1. Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913): Balkan devletleri arasında yapıldı.

  Açıklamalar:

  1.Bulgaristan, Birinci Balkan Savaşı’nda aldığı toprakların büyük bir kısmını kaybetti.

  2.Bükreş Antlaşması, Balkanlarda huzuru sağlayamadı.

  3.Bu antlaşmaya Osmanlı Devleti katılmadı.

  4.Bulgaristan, Ege Denizi ile bağlantısını devam ettirdi.
  (daha&helliip;)

 • İnkılap Tarihi – 1. Balkan Savaşı
  Yazar Tarih Ekim 28th, 2010 | 2 Yorum var2 yorum Yorum var

  Balkan Savaşları

  Birinci Balkan Savaşı (1912-1913)

  Savaşın Nedenleri

  1.Rusya’nın Balkanlarda takip ettiği Panslavist politika

  2.Balkanlardaki gelişmelerin, Osmanlı tarafından, takip edilememesi

  3.Fransız ihtilalinin etkisi (Milliyetçilik ve bağımsızlık)

  4.Türklerin Balkanlardan tamamen atılmak istenmesi

  Açıklama: Savaş başlamadan önce; Arnavutluk, Makedonya, Selanik ve Yanya Osmanlı’nın elindeydi.

  5.Trablusgarp Savaşı esnasında, Osmanlı Devleti’nin güçsüz olduğunun anlaşılması

  6. Kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine sonuçlanması

  7. Balkan devletlerinin Osmanlı’ya karşı ittifak kurmaları

  8. İngiltere’nin, 1908’de Estonya’nın başkenti Reval’de yapılan görüşmeler sonucunda, Rusya’yı Balkan politikasında serbest bırakması

  Katılan Devletler ve Savaşın Sonucu

  ·  Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan Osmanlı Devleti’ne karşı savaştılar.

  ·  Bu devletlerin Bulgaristan önderliğinde birleşip; Osmanlı’ya saldırmasında Rusya etkili oldu.

  ·  Savaş, 8 Ekim 1912’de Karadağ’ın Osmanlı topraklarına saldırması ile başladı.

  ·  Bulgarlar Çatalca’ya kadar gelmeyi başarırken; Rauf Orbay’ın Hamidiye Kruvazörü ile yaptığı başarılı mücadelelere rağmen Yunanlılar, Ege Adalarını işgal etmişlerdir.

  ·  Osmanlı Devleti, bütün cephelerde yenilerek Çatalca’ya kadar geriledi
  (daha&helliip;)

 • İnkılap Tarihi – Trablusgarp Savaşı
  Yazar Tarih Ekim 28th, 2010 | Yorum Yok Yorum var

  Trablusgarp Savaşı (1911–1912)

  İtalya’nın Trablusgarp’ı İşgalinin Nedenleri

  1.Birliğini geç kuran İtalya’nın ham madde ve pazar arayışı

  Açıklama: Birliğini geç tamamlayan İtalya sömürgecilik yarışında geç kalmıştır. 1896’da Habeşistan’a saldırdıysa da; İtalya’nın bu saldırısı başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

  2.Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın olması

  3.Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı savunacak gücünün olmaması

  Açıklamalar:

  ·  Osmanlı Devleti, Trablusgarp’a karadan yardım edemezdi; çünkü Mısır, İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalini onaylayan İngiltere’nin elindeydi.

  ·  Osmanlı Devleti, donanmasının güçsüzlüğünden dolayı da Trablusgarp’a denizden yardım edemezdi.

  4.İtalya’nın, Trablusgarp’ın işgali için, Avrupa devletlerinin onayını alması
  (daha&helliip;)


sitemap