Eylül, 2011 | Tarih Kütüphanesi - Part 3

Logo Background RSS

» 2011 » Eylül

 • Badajoz Kuşatması
  Yazar Tarih Eylül 29th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  Badajoz Kuşatması (1812)

  Badajoz Kuşatması (16 Mart – 6 Nisan 1812) Wellington Dükü komutasındaki Britanya ve Portekiz Ordularının İspanya’da Fransız denetimindeki Badajoz kentini kuşatması ve teslim olmaya zorlamasını anlatır.
  Napolyon Savaşlarının en kanlı kuşatmalarından biri olan Badajoz Kuşatması Britanya Ordusu için çok maliyetli olmuş, çok iyi savunulan kalenin alınması sırasında bir kaç saat gibi kısa bir sürede 3 binden fazla askerini kaybetmiştir. Ayrıca şehrin düşmesinden sonra kentteki yaklaşık İspanyol nüfusa karşı katliam ve tecavüz yapılmış, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 4 binden çok İspanyol öldürülmüştür.

  Kuşatma
  Önceki kuşatmalarda Almeida ve Ciudad Rodrigo kentlerini ele geçiren Birtanya ve Portekiz Orduları Badajoz’u da ele geçirmek ve harekâtın merkezi olan Lizbon ile kesintisiz bir hat kurmaya çalışıyordu. Badajoz’da Fransız General Armand Philippon komutasında 5 bin asker iyi korunan şehri savunmaktaydı. Önceden de iki kuşatmayı başarılı şekilde püskürtmüş olan kent saldırıya hazırdı ve surlar güçlendirilmiş, kimi bölgelerde patlayıcılarla desteklenmişti.
  (daha&helliip;)

 • Napolyonun Austerlitz Muharebesi
  Yazar Tarih Eylül 29th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  Austerlitz Muharebesi

  Austerlitz Muharebesi Çekce: Bitva u Slavkova ya da Üç İmparatorun Savaşı, Napoleon Bonaparte’ın kesin zaferi ile sonuçlanmış ve Napolyon Savaşlarının ilk muharabesidir. Savaş Çek Cumhuriyeti’nin Moravya eyaletindeki Austerlitz kasabasında olmuştur. Bu savaş taktiği halen modern savaşın en iyi taktiği olarak kabul edilir.

  Savaştan önce
  Fransız İhtilalinden sonra Fransa büyük bir ordu ile Avusturya’nın üstüne yürüdü. Böylece Napolyon Savaşlarının İlk Koalisyon Savaşının başlandıcı olarak kabul edilir. Amiens Antlaşmısından sonra Fransızlar intikam ateşi ile yanıyorlardı. Bonapart’a göre Avusturyalılar askerlik
  vasıfından yoksun insanlardı.

  Savaş Dönemi
  Fransızların saldırıya geçtiği haberini alan Avusturya İmparatoru II. Franz hemen harekete geçti ve müttefiği olan Ruslara mesaj yollayıp yardım talep etti. Ruslar yardıma geleceklerini söyleyip harekete geçtiler. Avusturyalılar müttefiklerini beklemeye koyuldu. Ancak Fransızlarla karşılştılar ve bozguna uğrayıp geri çekildiler. Sonra Fransızlar beklemeye koyuldular. Avusturyalılar Ruslarla birleşip 85.000 kişilik büyük ordu ile Fransızlara karşı harekete geçtiler. Ruslar ve Avusturyalılar barutlu silahların çıkmasıyla atlıları terketiler.
  (daha&helliip;)

 • Napolyon’un Rusya Seferi
  Yazar Tarih Eylül 29th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  Napolyon’un Rusya Seferi

  Napolyon’un Rusya Seferi, Napoléon Bonaparte tarafından Rusya’ya karşı yönetilen sefer (24 Haziran-30 Aralık 1812).

  Seferin Nedenleri
  Napoléon’un Rusya Seferinin en önemli sebebi şüphesiz ki Rusya’nın Napoléon’un kurduğu kıtasal sistemden çekilmesidir. Bir yandan Çar Aleksandr’ın Erfurt’taki taahhütlerini yerine getirmemesi (Wagram Savaşı sırasında, Galiçya’da Avusturya’ya karşı savaşmaması, 1809), ve İngiliz malları da içinde olmak üzere denizden gelen bütün malların Rusya’ya girişini serbestçe kabul edip karayoluyla gelen Fransız ürünlerini vergilendiren (Kıta Ablukası’nı parçalayan önlem) 31 Aralık 1810 tarihli Çar buyruğu; öte yandan Napoléon’un bir Avusturyalı prensesle evlenişi, çarın bir kayınbiraderinin mülkü olan Oldenburg’u ilhak edişi (22 Ocak 1811) ve Varşova Grandüklüğü temel alınarak Polonya’nın yeniden kurulması, Rusya ile Fransa arasındaki anlaşmazlığın nedenleriydi.

  Her iki devlet de destek kazanarak çatışmaya hazırlanıyordu; Ruslar Türkler ile barış imzaladı (Bükreş Antlaşması, 28 Mayıs 1812) ve İsveç’in desteğini sağladı (Petersburg Antlaşması, 5 Nisan 1812); Fransızlar ise, önce Prusya’nın (24 Şubat 1812), sonra da Avusturya’nın ittifakını sağladı (14 Mart 1812) ve İngiltere’nin uyguladığı deniz denetiminden rahatsız olup ona savaş ilan eden (18 Haziran 1812) Amerika Birleşik Devletleri’nin dolaysız desteğini kazandılar.

  Güç Dengeleri
  Harekatta, önceliği elinde bulundurmak isteyen Napoléon Büyük Ordu’yu (Grande Armée) yeniden düzenledi. Yalnızca 300,000’i Fransız olan bu ordunun öteki yarısı vasal ya da müttefik ülkelerce sağlanmıştı. Bunlar arasında Schwarzenberg Prensi Karl Philipp komutasındaki 34,000 Avusturyalı ile General Ludwig Yorck von Wartenburg komutasındaki 20,000 Prusyalı’yı özellikle belirtmek gerekir. Napoléon, 1811’den başlayarak Almanya’da toplamaya giriştiği Büyük Ordu’yu Vistül kıyısına nakletti. Kendisinden Prusya’yı ve İsveç Pomeranyası’nı boşaltmasını isteyen (Nisan 1812) Çar Aleksandr’a cevap vermeksizin Dresden’e gitti; orada Avusturya imparatoru, Prusya kralı ve birçok Alman prensiyle buluştu (25-28 Mayıs 1812); sonra da Nyemen üzerindeki sınıra giderek (24 Haziran 1812) Kaunas’ta (Kovno) sınırı aştı. Ordusunun merkezinde, Barclay de Tolly komutasındaki I. Rus Ordusu’nun (120,000 asker) karşısında 218,000 askeri vardı. Sağ kanadı (Jérôme Bonaparte, 75,000 asker ve Schwarzenberg 34,000 asker), Pyotr Bagrasyan’ın komutasındaki II. Rus Ordusu’nun (yaklaşık 40,000 asker) karşısındaydı. Sol kanadındaysa Yorck (20,000 asker) ve özellikle de Tilsit’te karargah kurmuş olan Jacques MacDonald (32,000 asker) yer almıştı.
  (daha&helliip;)


sitemap