Haziran, 2012 | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 2012 » Haziran

 • 2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları
  Yazar Tarih Haziran 19th, 2012 | 10 Yorum var10 yorum Yorum var

  2012 LYS Sosyal Bilimler Tarih Soru ve Cevapları

  2012 Lisans Yerleştirme Sınavı 4, 16 Haziran 2012 tarihinde yapıldı. Tarih testinde toplam 44 soru yer almıştır. Bu testlerde sorulan sorular üniversiteye giriş adına hayli zor denilecek türdeydi. Sorular direk bilgiyi ölçen ve uç kısımlardan sorulan soru tarzı ağırlıktaydı. Şimdi bu sorulara sırasıyla ele alıp cevaplarını çözümlü bir şekilde anlatmaya başlayalım.

  1) Olay ve Olgu kavramları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olguya örnek gösterilebilir?

  A) İstanbul’un fethedilmesi
  B) Türkiye’nin çağdaşlaşması
  C) Malazgirt Savaşı’nın kazanılması
  D) Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması
  E) Pearl Harbour Baskı’nın yapılması

  Cevap 1) Olay bir anda gerçekleşen durum iken olgu, zamana yayılan bir anda gerçekleşmeyen, gerçekleşmesi için belli bir süre gerekli olan bazen onlarca yıl bazen de yıllarca hatta yüzyıllarca zamana ihtiyaç duyan olayın gelişim sürecidir. Olay ve olgu kavramlarını bu şekilde düşündüğümüzde B seçeneğindeki “Türkiye’nin çağdaşlaşması” bir anda gerçekleşen durum değil bunun için uzun bir zaman gerektirdiğinden olgu kavramına örnek gösterilebilir. Diğer seçeneklerimiz görüldüğü gibi direk olay durumlarına örnektir. Cevabımız B seçeneğidir.


  Soru 2) Hristiyanların, günahlarından dolayı Tanrı’nın kendilerine cezalandırmak amacıyla gönderildiğini düşündükleri ve “Tanrı’nın Kamcısı” olarak niteledikleri, döneminde Avrupa Hun Devleti’nin en parlak zamanını yaşadığı Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mete
  B) Balamir
  C) Teoman
  D) Attila
  E) Bumin Kağan

  Cevap 2) Bu soruyu çözmede verilen soru kökünde iki önemli ipucu söz konusudur. Birinci ipucumuz “Tanrı’nın Kamcısı” ikincisi ise “Avrupa Hun Devleti’nin en parlak zamanını yaşadığı” kısımlarıdır. İkinci ipucumuza dayanarak Metehan, Teoman ve Bumin Kağan şıklarını eleyebiliriz. Çünkü Teoman Asya Hun İmparatorluğu’nun bilinen ilk hükümdarıdır ve onun oğlu da Metehan’dır. Bumin Kağan ise Göktürk Hakanlığı’nın kurucusudur. Bu bilgiler ışığında geriye B seçeneği olan Balamir ile Attila kalmaktadır. Balamir de Avrupa Hun hükümdarıdır. Ancak bu iki şık arasında Tanrı’nın Kırbacı lakaplı kişi Attila’dır. Buradan cevabı bulamayanlar Avrupa Hun İmparatorluğu’nun en parlak dönemi Attila döneminde olduğunu bilmek zorundadır. Cevabımız D seçeneği olacaktır.

  3) Karahanlılar Dönemi’nde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonraki ilk edebi eser olan Kutadgu Bilig’in de yazıldığı alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Göktürk
  B) Sogd
  C) Uygur
  D) Kiril
  E) Arap (daha&helliip;)

 • Ay Tengri’de Ülüg Bulmuş Alp Ulug Bilge Kağan Devri
  Yazar Tarih Haziran 12th, 2012 | Yorum Yok Yorum var

  Ay Tengri’de Ülüg Bulmuş Alp Ulug Bilge Kağan Devri

  795 senesinde Kağan oğul bırakmadan ölünce Uygur büyükleri ve halk el birliği ile, çok sevdikleri başbakan Kutluk Bilgeyi Kağan olarak tahta geçirdiler.

  Kutlug Bilge Hsieh-tieh kabilesinden idi. Fakat Yaglakar soyadını taşıyordu. Bilindiği gibi, Uygur Kağanları Yaglakar kabilesinden gelmekte idi. Kağan ve çocukları Yaglakar soyadını taşımakta idi. Kutlug Bilge’nin Hsieh-tieh kabilesinden olmasına rağmen Yaglakar soyadını taşıması tarihçileri şaşırmaktadır. Bu hususta Çin kaynakları imdadımıza yetişiyor. Kutlug Bilge Uygur Kağanı’nın evlatlığı idi. Bu sebeble Yaglakar soyadını taşıyordu.

  Bu durumda karşımıza yeni bir mesele daha çıkıyor: Uygurlarda evlatlık müessesesi.

  Kutlug Bilge Kağan halk tarafından çok sevilmekte, pek çok dostu olmakla beraber düşmanı da yok değildi. Bu sebeple eski Kağan’ın çokcuklarıyla torunlarını Çin sarayına göndermiştir.

  Kutlug Bilge’nin Kağanlık unvanı Ay Tengride Ülüg Bulmış Alp Uluğ Bilge Kağan idi. Bu unvan “Ay ve Gökte kısmet bulmuş, kahraman, büyük, alim Kağan” anlamında idi.

  795 yılı Haziran ayında Çin İmparatoru Kutlug Bilge Kağan’a tebrik için elçiler gönderdi. (daha&helliip;)

 • A-Ch’O (Feng-Ch’eng) Kağan Devri
  Yazar Tarih Haziran 12th, 2012 | Yorum Yok Yorum var

  A-Ch’O (Feng-Ch’eng) Kağan Devri

  790’da henüz çok genç iken Uygur büyüklerinin yardımı ile tahtı gaspeden amcası öldürülüp kağan ilan edildi.

  Uygur Başbakanı Hsieh Yü-chia-ssu bu sırada Tibet seferinde idi. Beşbalık mağlubiyetinin intikamını almış başarılı olarak dönüyordu. Kuvvetli ve nüfuzlu bir şahsiyetti. Nazırlar tahtdan indirme işi dolayısıyla ondan çekiniyordu.

  Başbakan döndüğü zaman Kağan ve diğerleri sınıra kadar gidip onu karşıladılar. Devlet mühürleri ve Çinli elçinin getirmiş olduğu hediyelerin tamamını ona sundular. Eski Kağan’ı indirip şimdiki Kağan’ı tahta geçirme sebebini anlattılar. Kağanda, henüz çok genç ve tecrübesiz olduğunu, başbakanın desteğine ihtiyacı olduğunu anlatarak, onun öz oğlu gibi ona hizmet edeceğine dair söz verdi. Genç Kağan’ın bu davranışı Hsie Yü-Chia-ssu’nın hoşuna gitti. Onu kucaklayarak kendi öz oğlu olarak ilan etti. Hediyeleri de Tibet seferinde kendisi ile birlikte başarılı olan subaylarına dağıttı. Bundan sonra Uygur ülkesi az çok huzura kavuşmuş oldu.

  Şubat ayında Çinliler yeni Kağan’ı tebrik için elçiler gönderdiler.

  791 yılı Ekim ayında genç Ning-kuo Prensesinin ölümünü haber vermek üzere Çin sarayına elçiler gönderildi.

  Su-tsung (756-762) Ning-kuo prensesini gelin olarak Uygurlara gönderdiği zaman Yung Beyi’nin kızı ona refakat etmişti. Ning-kuo prensesi Çin’e döndükten sonra da Yung Beyi’nin kızı Hatun olmuştu. (daha&helliip;)


sitemap