Temmuz, 2018 | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 2018 » Temmuz

 • İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’nın Durumu
  Yazar Tarih Temmuz 15th, 2018 | Yorum Yok Yorum var
  İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’nın Durumu (Cahiliye Dönemi)
  • Arap Yarımadası’nda kabilecilik anlayışı vardı ve kabileler arasında kan davaları bulunmaktaydı. Bu dönemde siyasi olarak küçük krallıklar bulunmaktaydı. Kurulan küçük krallıklarda, devleti gerçekte kabile başkanları yönetmekteydi. Kabile başkanları istedikleri kişiyi tahta çıkarır, istemediklerini tahttan indirirdi. Bu yüzden de krallar, kabile başkanlarının isteği doğrultusunda davranırdı.
  • Kabilecilik anlayışı ve kan davaları Arabistan’da siyasi birliğin oluşmasını engellemiştir.
  • Bu dönemde Arabistan’da Hicaz, Necid, Yemen, Taif, Mekke ve Medine önemli şehirlerdi. Arabistan’da şehirlerde yaşayanlara “Medeni”, çöllerde yaşayanlara “Bedevi” denilmiştir.
  • Şehirlerde genellikle ticaret ve tarımın yapıldığı yerlerdi. Çöllerde yaşayan bedevilerin geçim kaynağı ise daha çok hayvancılıktı.
  • Arabistan’da en çok konuşulan diller arasında Arapça gelmekteydi.
  • İslamiyet öncesi dönemde çok eşlilik vardı. Kadınların hiçbir sosyal hakları olmadığı gibi erkekler, kızlardan üstün görülürdü. Hatta birçok kız bebek, doğar doğmaz diri diri gömülürlerdi.
  • Bu dönemde kölelik vardı ve kölelerin hiçbir hakları yoktu.
  • Bu dönemde Arabistan’ın büyük bir kısmında putperestlik denilen putlara tapma inancı yaygındı. Kutsal kabul edilen putlar Mekke’de bulunurlardı. Putperestliğin dışında Hz. İbrahim’in tek Allah inancı olan Hanefiliğe inananlar vardı. Bunların dışında da Hristiyanlığa ve Museviliğe inanan az da olsa bir kesim vardı.

  (daha&helliip;)

 • Türklerin Kullandığı Takvimler
  Yazar Tarih Temmuz 14th, 2018 | Yorum Yok Yorum var

  Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Takvimler

  Güneş Esaslı Takvimler: Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü esas alan takvimlerdir. Dünya, güneş etrafında bir turunu 365 gün 6 saatte tamamlar.

  Ay Esaslı Takvimler: Ayın dünya etrafındaki turlarını esas alan takvimlerdir. Ayın, dünyanın etrafında 12 kez dönmesi 354 gün sürer.

  1) 12 Hayvanlı Türk Takvimi

  • Türklerin kullandığı ilk takvimdir. Kendileri yaptığı için Türklerin milli takvimidir.
  • Güneş esaslı takvim olup bu takvimde 1 yıl 365 gün 5 saatir.
  • Türkler bu takvimde her yıla bir hayvan ismi vermişlerdir. 12 yılda bir hayvan ismi değişmiştir. (yılan yılı, köpek yılı, sıçan yılı, at yılı, koyun yılı vs.)
  •  Bu takvimde aylar ise sayılar olarak belirtilmiştir.
  • Bu takvimi tarihte; Kök Türkler, Uygurlar, Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları kullanmıştır.

  2– Hicri (Kameri) Takvim

  • Ay esaslı takvimdir. (Türklerin ay esaslı olarak kullandıkları tek takvimdir.)
  • Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir.
  • Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye 622 yılında yaptığı göç olan Hicret’i, takvimin başlangıcı kabul edilir.
  • Hicri Takvim, Hz. Ömer Döneminde oluşturulmuştur.
  • Bu takvimde 1 yıl 354 gündür.
  • Günümüzde sadece kandil, bayram gibi dini işlerde kullanılmaktadır.

  (daha&helliip;)

 • Tarih Yazıcılığı Türleri
  Yazar Tarih Temmuz 14th, 2018 | Yorum Yok Yorum var

  1- Hikâyeci (Rivayetçi) Tarih

  • İlk çağlarda ortaya çıkmış tarih yazımı çeşididir.
  • Hikâyeci tarih anlayışında olaylar, hikâye yoluyla anlatılmış ve daha çok efsanelere yer verilmiştir.
  • Hikâyeci tarih anlayışında yer ve zaman belirtildiği için masallardan bu yönüyle ayrılır.
  • Hikâyeci tarihin ilk temsilcisi de “Tarihin babası” olarak bilinen Heredotos’tur. (Heredot)

   

  2- Öğretici (Pragmatik-Faydacı-Didaktik) Tarih

  • Geçmişten ders çıkarmak, topluma ahlaki ve milli değerleri benimsetmek amacıyla yazılan duygusal tarih yazıcılığıdır.
  • Öğretici tarih anlayışında eserlerde nasihatler yer alır.
  • Başarısızlıklara çok az yer verilirken başarılara ve kahramanlara büyük yer verilmiştir.
  • Öğretici tarih yazımının temsilcisi de “Thukydides”tir.

   

  3- Kronik Tarih

  • Kronik tarih anlayışında olayları, oluş sırasına göre yani gerçekleştiği tarihe göre sıralanır.
  • Kronik tarih anlayışında, her yılın olayları, aralarında bağlantı olmadan, yorum yapılmadan, neden-sonuç ilişkisi verilmeden yazılır.
  • Kronik tarihin en güzel örnekleri; Anadolu uygarlıklarından biri olan Hititlerin tanrılarına hesap vermek amacıyla yazdıkları “anallar” (yıllıklar)dır.

  (daha&helliip;)


sitemap