Akadlar | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Akadlar

 • Akad İmparatorluğu (MÖ 2334- MÖ 2150)
  Akadlar, Sami ırkından olup MÖ 2334 yılında kuruldu. Mezopotamya’da kurulan Akadlar, MÖ 2150 yılında yıkılana kadar bir imparatorluk halinde bölgede hüküm sürdüler. Akadlar; sınırlarını günümüz ülkeleriyle ifade edilirse; Irak, İran, Anadolu’nun bir kısmı, Suriye, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün’e kadar topraklarını genişletmiş ve tarihteki ilk imparatorluğu kurmuşlardır.

  Akadların kurucusu olan Kral Sargon, Mezopotamya’nın ilk uygarlığı olan Sümerleri bir savaşta yenip Akad devletini başkent Agade şehri olmak üzere kurdu. Akadlar, dünyadaki ilk düzenli orduyu kurup Sümer topraklarının hemen hemen hepsine hakim oldu ve yaklaşık 184 yıl bölgede hakim oldu. Ancak Akadların son dönemlerinde Gutilerle savaşılmış nihayetinde Akadların son kralı Şu-Turul döneminde Akadlar, Gutiler tarafından zayıflatmış, Sümerlerin üçüncü Ur sülalesi tarafından da yıkılmıştır.

  Akadların bu süre zarfında devleti yöneten krallara bakıldığında; Sargon, Rimus, Manishistu, Naram Sin, Kali Şarri, Dudu, Şu-Turul gibi krallar devleti yönetmiştir.

  Akadlar, kültür olarak Sümerlerden etkilenmiş, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını kullanmışlardır. Aynı zamanda Sümer dinini de benimseyen Akadlar,  Akatça dilini kullanmışlardır. 

  Akadlarla ilgili verilen bilgiler özetlenirse;

  AKADLAR (MÖ 2334 – MÖ 2150)

  – Akadlar; Arap Yarımadasından Mezopotamya’ya yerleşmiş Sami kökenli ırktandır.

  – Akadlar, MÖ 2350 yılında Kral Sargon önderliğinde Sümerleri yenip devlet kurmuşlardır.

  – Akadların kurucusu “Kral Sargon”, başkentleri ise “Agade” şehridir.

  – Akadlar, Sümer kültüründen etkilenmişlerdir.

  – Akadlar, tarihte ilk düzenli orduyu ve ilk imparatorluğu kuran devlettir.

  – Akadları Gutiler zayıflatmış, Sümerlerin üçüncü Ur sülalesi ise Akadlara son vermiştir.

Yorum Yazin


sitemap