Babiller | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Babiller

 • BABİLLER (MÖ 1894 – MÖ 539)
  Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Babiller, MÖ 1894 yılında devletin ismini aldığı Babil başkent olmak üzere kuruldu. Babiller Amurrular olarak da bilinirler.
  Babiller Sami ırkından olup uzun bir süre Sümer ve Akad hakimiyetinde yaşadılar.
  Babillerin kuruluş süreci ve kurucusu hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Babil Devleti kurulduktan sonra Sümer ve Akad kültürlerini birleştirmiş Babil kültürünü oluşturmuşlardır. Gerek siyasi yapılanma gerekse yaşayış ve inanç konusunda Sümerlerden etkilenmişlerdir.
  Babiller devletleştikten sonra Sümer ve Akad topraklarına hakim olmuş bir imparatorluk haline dönüşmüştür.
  Babiller tarihte iki kere kurulmuştur. Birinci Babil Devletinin merkezi günümüzde Irak topraklarının içinde bulunan El Hilla kasabası üzerinde bulunmaktadır. İkinci Babil Devleti ise Şırnak’ın İdil ilçesinin güney kısmında yer alan Babil kasabasında kurulmuştur. Babiller rahip-kral anlayışıyla yönetilmiştir. Yani Babil kralı aynı zamanda bir rahipti.
  Babillerin en ünlü hükümdarından biri Hammurabi’dir. Hammurabi rahip-kral anlayışını terk ederek gücünü ordudan almış ve tüm yetkileri kendisinde toplayarak mutlak monarşi anlayışına geçmiştir.
  Hammurabi, toplumda düzeni sağlamak amacıyla kıssasa kıssas anlayışına dayanan dünyanın ilk anayasasını hazırlamıştır. Hammurabi Kanunları olarak da bilinen bu kanunlar, sertti. Ölüm cezalarına da yer vermiştir.
  Babillerin en güçlü (parlak) dönemi Kral Nabukadnezar döneminde yaşanmıştır.
  Babiller; Sümer din ve kültüründen etkilenmiş ve Sümerlerde olduğu gibi Ziggurat adında tapınaklar yapmışlardır. Mimaride gelişen Babiller, asma bahçeleriyle ünlüdürler. Nabukadnezar’ın eşi Amytis için yaptırdığı Babil’in Asma Bahçeleri, dünyanın yedi harikalarından biri kabul edilmiştir.
  Babiller, tarihte iki defa kurulmuş olup I. Babil Devleti’ne Hititler, II. Babil Devleti’ne de Persler son vermiştir.

  Hammurabi Kanunları
  Hammurabi’nin oluşturduğu kanunlar; dünyanın ilk anayasası olması yönünden önemli bir yer tutar. Hammurabi kendisini “adaletin kralı” olarak ifade etmiş, kanunları Tanrı Şamaş’ın önünde durduğu bir stelin alt kısmına yazdırmıştır. Bu stelde Hammurabi, zayıfların ve öksüzlerin koruyucu, tanrı adına ülkeyi yöneten adil ve insancıl hükümdar olarak kendisini tanıtır. Hammurabi kanunları “dişe diş, göze göz” şeklinde değerlendirilen ve suçu işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren yani kıssasa kıssas şeklindeki kanunlardır.
  Hammurabi Kanunları daha önce hazırlanmış kanunların bir derlemesinin yanında o günün koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış kanunlardı. 282 maddeden oluşan kanunların ön söz bölümünde Baştanrı Marduk hakkında övücü sözler bulunmakta ve Marduk ile Adalet Tanrısı Şamaş tarafından Hammurabi’nin nasıl kral seçildiğinden, adaleti ve huzuru Hammurabi’nin nasıl tesis ettiğinden bahsedilmektedir.

  Hammurabi Kanunlarından Bazı Maddeler
  * Bir hırsız duvarı delerek bir eve girmişse o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve oraya gömülür.
  * Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse, ev sahibinin malına göz dikip onun malını alırsa kendisi de aynı ateşe atılır.
  * Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse büyümüş çocuk bir daha istenemez.
  * Bir kişi hırsızlık yapsa eli kesilir.
  * Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilir.
  * Babasını döven evladın iki eli kesilir.
  * Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkartılır.
  * Birisini suçlayan ispata mecburdur. İspat edemezse ölüm cezasına çarptırılır.

  Babiller hakkında verilen bilgiler kısaca özetlenirse;
   
  – Babil Devleti, Sami ırkından olan Amurrular tarafından kuruldu.
  – Babil Devleti’nin başkenti “Babil” şehridir.
  – Babil Devleti’nin en ünlü hükümdarı “Hammurabi”dir. Hammurabi döneminde Babiller, imparatorluk haline gelmiştir. Ayrıca Hammurabi, rahip-kral anlayışını terk ederek gücünü ordudan alan mutlak monarşiye dayalı bir yönetim kurdu. (Monarşi = Tüm yetkilerin bir kişide olması)
  – Hammurabi, Sümer kanunlarını düzenleyerek kendi adıyla anılan “Hammurabi Kanunları”nı hazırlamıştır. Bu yüzden dünyanın ilk anayasasını oluşturmuştur. Bu anayasada mülkiyet, ticaret ve ceza kanunları yer alıp Sümer kanunlarına göre daha sert ve ağırdı. Bu kanunlar kıssasa kıssas anlayışına dayanmaktaydı.
  – Babiller, Sümerlerden din konusunda da etkilenmiş ve Sümerler gibi Zigguratlar inşa etmişlerdir.
  – Babillerin en parlak dönemi “Kral Nabukadnezar” döneminde yaşandı.
  – Babiller, mimaride de gelişmiş olup saraylar, tapınaklar, “Babilin Asma Bahçeleri” ve dünyanın en yüksek Zigguratı olan “Babil Kulesi”ni inşa ettiler.
  – Babiller, tarihte iki devlet kurmuş olup, I. Babil Devleti’ne Hititler, II. Babil Devleti’ne de Persler son vermiştir.

Yorum Yazin


sitemap