Elamlılar (Elamlar) | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Elamlılar

 • ELAMLILAR (MÖ 3000 – MÖ 640)

  Elamlar veya Elamlılar; Mezopotamya uygarlıkları içinde değerlendirilir. Elamlılar, günümüz İran toprakları içinde kalan Huzistan eyaleti ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir. Elamların kökeni hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte Sami ırkından olduğu düşünülmektedir.
  Elamlıların, kurucusu bilinmemektedir. Başkent Sus (bazı kaynaklarda Susa) şehri olmak üzere MÖ 3000’li yıllarda kuruldu. Elamlar hakkında detaylı bilgiler günümüze ulaşamamıştır. Ancak Elamlılar hakkında Akad ve Sümer kaynaklarında bahsedilmiş olup bu kaynaklarda Elamların bu iki devletle sık sık savaştığı, bu savaşlar neticesinde Elamlıların bu iki devletin himayesine yer yer girdiği belirtilmiştir.
  Ayrıca Elamlar, Sümer ve Akadlardan etkilenmiş ve çivi yazısını kullanmışlardır.
  Elamlar, bilim ve teknik alanlarında gelişmemiş olmasına rağmen gerek güzel sanatlar, süsleme, çanak-çömlek gerekse seramik ve madencilik alanında önemli bir gelişme göstermişlerdir.
  MÖ 3000 yıllarında kurulan Elamlılara MÖ 640 yılında Asurlar tarafından yıkılmıştır.
  Elamlar özellikle İran medeniyetinin oluşmasında önemli bir önem taşımaktadır.
  Elamlarla ilgili yukarıdaki bilgiler hakkında kısaca bilgi verilip özetlenirse;

  – Elamlar, başkent “Sus” şehri olmak üzere önce şehir devletleri daha sonra da krallık haline dönüşmüştür.
  – Elamlıların tarihi ve kurucusu hakkında pek bilgi bilinmese de Sümer ve Akadlarla sık sık savaşmışlardır. Hatta bu iki devletin hakimiyetlerine zaman zaman girmişlerdir.
  – Elamlılar, çivi yazısını kullanmışlardır.
  – Elamlar; madencilik, çömlek yapımı ve seramik sanatında ilerlemişlerdir.
  – Elamlara, Asurlular son vermiştir.

Yorum Yazin


sitemap