Engizisyon Nedir? Engizisyon Mahkemeleri Nedir? | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

Isminiz@Tarih.gen.tr Uzantılı MSN
Forum

Engizisyon Nedir?

 • Engizisyon Nedir?

  Engizisyon kısacası, Kilisenin yaptığı mahkemelere verilen isimdir.

  Daha geniş tanımıyla Engizisyon, Latincede “Soruşturma” anlamına gelip Orta çağ Avrupasında Katolik Kilisenin denetiminde yapılan mahkemelere verilen isimdir. Engizisyon mahkemeleri daha çok kilisenin yani dini düşüncelere aykırı kabul edilen bilgileri ortaya atanların sorgulandığı mahkemelerdir. Bu engizisyon mahkemeleri çok ağır işkence yöntemlerini benimsemiştir. Kilisenin kendilerine tehdit gördüğü her tarikat veya kişileri ortadan kaldırmıştır. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren kilise, büyücü veya büyücülükle ilgilenen kişileri çok ağır ve vahşi yöntemlerle cezalandırmış hatta idam ettirmişlerdir.

  Engizisyon mahkemelerinin en önemli özelliklerinden biri de kişiye suçunu itiraf ettirme yöntemidir. Suçlu görülen kişi, mahkemeye çıkarılmadan önce ağır işkencelere maruz bırakılır ve mahkemede suçunu itiraf edeceğini söyleyene kadar işkence devam ettirilirdi.

  Dönem dönem ülkelere bağlı olarak engizisyon mahkemeler kurulmuştur. Örneğin İspanyol engizisyon mahkemeleri 1483 yılında Papa 4. Sixtus tarafından onaylandı. Bu mahkemenin amacı ise; Avrupa’da yaşayan Müslüman ve Yahudilerin Hristiyanlaştırma amacıyla kurulmuştur. İspanya’dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler 1492’den itibaren özellikle o dönemlerde Osmanlı’ya sığınmışlardır. Göç etmeyen veya etmeye fırsat bulamayan birçok Müslüman ve Yahudi bu mahkemelerce katledilmiştir.

  Roma Engizisyonu’nu Papa 3. Paulus tarafından 1542 yılında kurulmuş olup amacı daha çok Calvinizm denilen bilimsel çalışmaları destekleyen, Hıristiyanlığın özüne dönme amacını taşıyan ve bu amaçla bir eğitim sistemini benimseyen bu yeni Hristiyan mezhebine ve Martin Luther taraftarlarına karşı kurulmuştur. Roma engizisyonu, özellikle cadılık ve büyücülüğü büyük bir suç olarak görmüş ve uzun yıllar bu konularda kişileri yargılanmış ve mücadele etmiştir. Roma engizisyonunda aynı zamanda yerel halkla ilişkileri sürekli sıcak tutmayı ve halkın güvenini kazanmaya çalışmıştır. Bunu özellikle kilisede toplanan halka vaaz vererek sağlamaya çalışmıştır.
  – – –

  Galileo Galilei ve Engizisyon Mahkemesi (1615)

  Kilisenin öğretilerine ve İncil’de yer alan Yeşu’nun, Güneş’e hareket etmeme emri verildiğini ve güneşin sabit kaldığı fikri hakimdi ve aynı zamanda dünya merkez olarak kabul edilmiştir. Galileo ise, kendisinden önce yaşamış olan Kopernik adındaki kişinin “Dünya yerine Güneş’in merkezde bulunduğu” fikrini savunmuştur. Galileo’nun bu şekilde bir fikri savunması ve öne sürmesi Kilisenin tepkisine neden olmuş ve Roma’da Engizisyon mahkemesi önünde sorguya çekilmiş ve Galileo’nun ortaya attığı teorisinin asılsız ve dine aykırı olduğu kararı verilmiştir. Aynı zamanda kilise, Galileo’nun fikirlerinin desteklenmesi ve öğretilmesine de karşı çıkıp yasaklamıştır. Engizisyon mahkemesi nihayetinde Galileo’yu suçlu bulmuş ve idam cezasına çarpıtmıştır. Ancak mahkeme Galileo’unun söylediklerini inkar etmesi ve doğru olmadığını söylemesi halinde idamının iptal edileceği şartını da ortaya atmıştır. Bunun üzerine Galileo “Görmedim, Duymadım ve Bilmiyorum” diyerek kendini idamdan kurtarmıştır.

  – – –

  Ek Bilgi: Engizisyon ve dönemin düşünce yapısını daha iyi anlamak için “Gülün Adı” ve “Goya’nın Hayaletleri” adında iki film mevcuttur bu filmler izlenilerek engizisyon ile ilgili daha çarpıcı bilgiler elde edilebilir.


  Yazar: Tarih.gen.tr Yönetimi

  Etiketler:, ,

Yorum Yazin


sitemap