1. göktürk devletinin yükselişi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 1. göktürk devletinin yükselişi

 • 1. Göktürk Devleti’nin Yükselişi
  Yazar Tarih Şubat 25th, 2012 | Yorum Yok Yorum var

  1. Göktürk Devleti’nin Yükselişi

  Mukan da devletinin düşmanı Juan-juanların artıklarına saldırmaya devam etti. Kendilerinden önce yaklaşık iki asır Orta Asya’nın en büyük gücü olan bu Moğol kavminin izlerinin tamamen silinmesi Göktürklerin devletinin sağlam bir temele oturması için gerekliydi. Neticede üçüncü defa ağır bozguna uğrayan Juan-juanlardan kurtulanlar Kuzey Ch’i Devleti’ne sığındılar. Onları adı geçen devletin sınırına kadar takip eden Göktürkler iyi bir ticaret anlaşması karşılığında onların Çin’de yaşamasına razı oldular.

  Göktürklerin, Kuzey Ch’i Devleti’yle yakınlaşması bu devletin rakibi Batı Wei’i telaşa düşürdü. Onlar da hemen Göktürklere, K’u-Ti-Ch’i isimli bir elçi’yi gönderdiler. Böylece Çin’deki doğu ve batı hanedanları arasında Göktürklerle dost olabilme yarışı başladı.Nitekim, Mukan ülkesinin eski dostu Batı Wei’i tercih etti. Fakat yine de Kuzey Ch’i Devleti’yle ilişkisini sürdürdü. Çin Devleti’yle bu ilişkiler sürerken, Juan-juanların peşini bırakmayan Mukan, onların bir başka grubuna dördüncü darbeyi indirdi. Bu sefer mağlup olanlar, son hükümdar A-na-kuei’nin küçük kardeşi Teng-shu-tse ve yanındakilerdi (555 yılı). Onlar çaresiz Batı Wei Devleti’ne sığındılar. Mukan, onları geri istedi. Göktürklerle iyi geçinmek zorunda olduğunun farkına varan Batı Wei İmparatoru Kung, onları derhal geri verdi. Daha teslim edildikleri sırada Juan-juanlar Ch’ing-men adlı kapının dışında öldürüldüler. İlk mağlup edildikleri sırada doğudaki Kıtanlar Juan-juan reisi T’ie-fa da tarafından ortadan kaldırılmıştı. Kuzey Ch’ilere sığınan kütlenin reisi An-lo-ch’en isyan edince kendisi öldürüldüğü gibi halkı değişik bölgelere dağıtıldı.

  Göktürklerin artık sağlam bir şekilde devletleştiğini gören Kuzey Ch’i imparatoru aralarında barış anlaşması olmasına rağmen onlara karşı savunma tedbirleri almaya başlamıştı. Yaklaşık 510 km uzunluğundaki Çin Seddi’ni tamir ve yeni duvarlar inşa etmek için bir milyon sekiz yüz bin kişiyi görevlendirdi. (daha&helliip;)


sitemap