12. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 12. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi

 • Genel Türk Tarihi – 12. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi
  Yazar Tarih Nisan 14th, 2010 | Yorum Yok Yorum var

  XII. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi

  12. yüzyıl Kazan Şehri kuruldu.

  1100-1207 Ahlatşahlar (Ermenşahlar): Kurucusu I. Kutbeddindir. Anadolu’da kurulan beylik, Eyyûbîler tarafından yıkılmıştır.

  1104-1407 Artukoğulları (Mardin): Kurucusu I. İlgâzîdir. Anadolu’da kurulan beylik, Karakoyunlular tarafından yıkılmıştır.

  1106      İmam-ı Gazalî, “İhyâi’l-Ulûmi’d-Dîn” adlı eserini yazdı.

  1110-1116 Sultan Şahinşah devri (Anadolu Selçuklu).

  1116-1155 I. İzzeddin Mes’ûd devri (Anadolu Selçuklu).

  1117-1154 Şam (Börili) Atabeyliği: Şam’da kurulmuştur.

  1117-1194 Irak Selçuklu Devleti: Kurucusu Mahmud tarafından kurulmuş, Harezmşahlar tarafından yıkılmıştır.

  1122      Ruslar, Kumanlar’ı yendiler.

  1124      Tunguz Juchenler, Çin’den Moğol Kitanlar (Liao Hanedanı: 916-1124)’ı çıkardılar. Bu gelişme Semirechye/Yedisu’da Karahitay Devleti’nin kurulması ile sonuçlandı.

  1127-1259 Musul-Halep (Zengili) Atabeyliği: Musul-Halep havalisinde kurulmuştur. Merkezi Halep şehridir.

  1137      Karahitaylar, Hocent’de (o tarihlerde Selçuklular’a tabi olan) Karahanlılar’ı yendiler.

  1140/1141 Katavan savaşı yapıldı: Kara-Hitay hükümdarı Kür-han ile Büyük Selçuklu sultanı Sencer kuvvetleri arasında yapılan savaşta Sencer mağlup oldu. Savaşın ardından Put-perest Kara-Hitaylar, tâ Horasan sınırlarına kadar ilerlediler. Bu durum Maveraünnehir’de kuvvet birikmesine yolaçtı.

  1146-1225 Azerbaycan Atabeyliği: Azerbaycan’da kurulmuştur.

  1146-1232 Erbil (Beytiginli) Beyliği: Musul’un doğusunda Erbil merkezli olarak kurulmuştur.

  (daha&helliip;)


sitemap