1776-1848 Devrimleri | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 1776-1848 Devrimleri

 • Devrimler Dönemi (1776 – 1848)
  Yazar Tarih Ağustos 19th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  IV. DEVRİMLER DÖNEMİ (1776 – 1848)

   1500’lerde başlayan globalleşme süreci, 18. yüzyılın ikinci yarısında Amerika kıtasını da içine alacak biçimde genişledi. Ayrıca burada, İngiltere’nin 19. yüzyıldaki tartışmasız üstünlüğüne 20. yüzyılın ikinci yarısında rakip çıkacak bir devletin “tohumu” da ayıldı. Kuzey ve güney kıtalarıyla birlikte tüm Amerikalıların 15. yüzyıldan başlayarak yerleşime açıldığı ve Avrupa insanının buraya Avrupa kültürünü getirip yerleştiği biliniyor. Ama dünya politikasını önce etkileyecek ve sonra belki de biçimlendirecek ABD’nin ve güneyde irili ufaklı bir dizi devletin kurulması için 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısını beklemek gerekecektir.

              Daha önce belirtildiği gibi, 13. yüzyılda İngiltere’de başlayan anayasal süreç, Avrupa kıtasının geriye kalan bölümlerinde değişik formlar aldıktan sonra, koca bir okyanus aşarak, Kuzey Amerika kıtasına ulaştı. Burada özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden göç eden ve Avrupa düşünce ve teknolojisine sahip insanlar arasında hem güçlendi hem de değişik biçimler aldı. Bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik gibi üç kavram, Amerika Devrimi ile Yeni Kıta’nın kuzeydoğu köşesindeki 13 Koloni’de iyice yerleşti. 18. yüzyılın sonlarına doğru gerisin geriye Batı Avrupa’ya döndü ve orada Büyük Fransız Devrimi ile büyük patlamaya yol açtı. O zamana kadar gelişen tüm kavramlar ve yeni örgütlenme biçimiyle “Eski Rejim”in çatışması, ortaya hiçbir coğrafi sınır tanımadan gelişen, yayılmacı ve patlayıcı güçler çıkardı. Bunlardan milliyetçilik ve demokrasi, dönemin Endüstri Devrimi ve emperyalizmi ile körüklenerek, Batı Avrupa’dan Orta Avrupa’ya, oradan Doğu Avrupa’ya ve Osmanlı Devleti’nden geçerek dünyanın tüm bölgelerine yayılmaya başladı. İşte bu yeni, dirik ve patlayıcı değişiklik güçlerinin, 18. yüzyıl öncelerinden kalma süreklilik güçleriyle çatışması tüm 19. ve 20. yüzyıl tarihinin bir bakıma özüdür.
  (daha&helliip;)


sitemap