1848 Devrimleri Üzerine Genel Değerlendirme | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 1848 Devrimleri Üzerine Genel Değerlendirme

 • 1848 Devrimleri Üzerine Genel Değerlendirme
  Yazar Tarih Kasım 16th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  ç. Genel Değerlendirme

  Viyana’da Metternich’in devrilmesi, Bastille’in ele geçirilmesi kadar önemli bir olaydır. 1798’da Bastille, garnizonsuz eski bir kaleydi. 1848’de Metternich ise zayıf ve destekçisi olmayan bir adamdı. Ama her ikisi de eski düzenin simgeleriydiler. İkisi de gidince, beraberlerinde eski düzeni götürdüler. Tam olarak gerçekleşmeleri biraz zaman alsa da, Bastille’de liberalizm, Viyana’da ulusçuluk başarı kazandı. Başka bir anlatımla, monarşinin yurttaşlar üzerindeki otoritesi 14 Temmuz 1789’da tanrısal temelini yitirdi; insan hakları Paris sokaklarında zafer kazandı. Ulusların hakkı ise Viyana sokaklarında kazanılacaktır. Her iki olay da temelini tanrıdan alan geleneksel hükümetin sonu oldu. Artık halk, ya onların onayıyla ya da zorla yönetebilecekti. Bundan sonraki 130 yıllık Avrupa tarihi, bir bakıma bu iki yöntem arasında gidiş gelişlerin tarihidir.

  Siyasal Devrimler Dönemi’nin yani Amerikan ve Fransız Devrimleri’nin uzun vadeli etkilerini toplu olarak ve kısa bir biçimde göstermek gerekirse şunlar söylenebilir.

  1. Amerika ve Fransa’daki devrim, ekonomik, toplumsal ve siyasal yönleriyle, önce Avrupa’da sonra giderek tüm dünyada genel bir karışıklık yaratan dirik ve patlayıcı güçleri açığa çıkardı. Bu ise, globalleşme sürecini hızlandırdı. (daha&helliip;)


sitemap