19. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 19. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi

 • Genel Türk Tarihi – 19. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi
  Yazar Tarih Nisan 14th, 2010 | Yorum Yok Yorum var

  XIX. Yüzyıl Türk Tarihi Kronolojisi

  1801      Kazan’da Vilayet gazetesi yayımlanmaya başladı.

  1801-1825 Aleksandır I. (Rus İmparatoru).

  1804      (Hive’de) Kongrat Sülâlesi, Han unvanını kullanmaya başladı.

  1804      Kazan Üniversitesi kuruldu.

  1804      Richard Trevithick raylar üzerinde giden ilk buharlı lokomotifi yaptı.

  1804      Kara Yorgi önderliğinde Sırp İsyanı’nın başlaması (Osmanlı’ya karşı).

  1804      Rus kuvvetlerinin Azerbaycan hanlıklarını işgal etmesi: Gürcistan’ı ilhak ardından burasını bölgeyi işgal için bir üs olarak kullanan Ruslar, buradan hareketle 1804-1827 yılları arasında bütün Azerbaycan hanlıklarını birer birer ele geçirdi.

  Aralık 1804 Napolyon, Fransa İmparatoru oldu (2 Aralık 1804).

  1805-1809 Napolyon’un büyük meydan muharebeleri.

  1805      Kavalalı Mehmet Ali’nin Mısır Valisi atanması.

  Kasım 1805 Napolyon Viyana’ya girdi (13 Kasım 1805).

  1806-1837 Hindistan’da Akbar Şah II (Muhyiddin) saltanatı.

  Mayıs 1807 Nizam-ı Cedid kaldırıldı (29 Mayıs 1807 Osmanlı).

  1807-1808 IV. Mustafa’nın saltanatı (Osmanlı).

  1807      Vehhabiliği kabul eden Suudiler’in Hicaz’ı istila etmeleri.

  1807      Prusya’da serfliğin kaldırılması.

  1807      Britanya İmparatorluğunda köle ticaretinin yasaklanması.

  1807      III. Selim’i tahttan indiren Kabakçı Mustafa isyanı (Osmanlı).

  Temmuz 1808 Sultan IV. Mustafa, III. Selim (d. 1761)’i öldürttü (Temmuz 1808).

  Temmuz 1808-1839 Alemdar Mustafa Paşa’nın II. Mahmut’u tahta çıkarması ve II. Mahmut’un saltanatı (Temmuz 1808-1839 Osmanlı).

  Eylül 1808 Sened-i İttifak imzalandı (29 Eylül 1808).

  Ekim 1808 Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu (14 Ekim 1808 Osmanlı).

  1808      Alemdar Mustafa’nın yeniçeri isyanı sonucunda ölmesi.

  1808      Orta ve Güney Amerika’da İspanya ve Portekiz’e karşı isyanlar; 1828’e değin 13 bağımsız devlet doğacaktır.

  1812      Osmanlı-Rus Bükreş Barış Antlaşması.

  1812      Napolyon’un Rusya seferi.

  1812      Silindir baskı makinesi ve gazetelerde kullanılmaya başlaması.

  1815      Napolyon’un Waterloo’da yenilmesi ve St. Helena adasına sürgün edilmesi.

  1815      Viyana Kongresi yapıldı.

  (daha&helliip;)


sitemap