3. mustafa dönemi yenilikler | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 3. mustafa dönemi yenilikler

 • Padişahlar – 3. Mustafa
  Yazar Tarih Mayıs 4th, 2010 | Yorum Yok Yorum var

  3. mustafa, 3. mustafa dönemi ıslahatlar, 3. mustafa dönemi yenilikler, esham sistemi

  Osmanli-nisani.svg    III. Mustafa

  Mustafa3.jpg

  III. Mustafa
  Saltanatı 30 Ekim 1757- 21 Ocak 1774
  Padişah Sırası 26
  Doğum Tarihi 28 Ocak 1717
  Ölüm Tarihi 21 Ocak 1774 (56 yaşında)
  Önce III. Osman
  Sonra I. Abdülhamit
  Soyu Osmanlı Hanedanı
  Babası III. Ahmet
  Annesi Mihrişah Sultan
  Dini İslam

  Not: 3. Mustafa döneminde yapılan ıslahatlar(yenilikler) en son konu olarak altta verilmiştir.

  1. Kaynak
  3. Mustafa

  Osmanlı Sultanlarının yirmialtıncısı ve islam halifelerinin doksan birincisi. Küçüklüğünden itibaren iyi bir eğitim ve öğretim gördü. Yüksek din ilimleri, Edebiyat, tarih, coğrafya , nücum(Astroloji), tıb, devlet idaresi ve askeri bilgileri devrin meşhur alimlerinden tahsil etti. Üçüncü Osman Han’ın vefatı üzerine 30 Ekim 1757′de hükümdar oldu.

  Cülusunu (Tahta geçişini) müteakib ilan ettiği Adaletname ile reayanın vaziyetini düzeltti. Hazineyi zenginleştirmek için tedbir aldı. Devletin maliyesine zarar veren, zahmetsiz karlar peşinde koşan yahudi ve hıristiyan taifesinin sıkı kontrol altına alınmasını sağladı. Osmanlı Devleti’ni askeri bakımdan kalkındırmak için topçu sınıfını ıslah, tophaneyi tanzim ve mühemdis mektebini te’sis yoluna gitti. Ordunun artan top ihtiyacına cevap vermek üzere Hasköy’de modern bir top dökümhanesi kuruldu. Bu iş için bilhassa Fransız ordusunda hizmet görmüş bulunan Baron de Tott’dan istifade edildi. Donanma faaliyetleri ele alınıp gemi inşaası hızlandırıldı.

  Bu arada Urban eşkiyasının faaliyetleri, hac yolunu tehlikeye düşürmüştü. Bu olaylara sebep olan Beni Harb kabilesi şiddetle cezalandırıldı. İsyan eden Eflak voyvodası yakalanarak hapsedildi. Çıldır, Kars, Karaman, Aydın, Kıbrıs, Bosna ve Karadağ’da meydana gelen disiplinsizliklere karşı tedbirler alındı.
  (daha&helliip;)


sitemap