4. murat devri | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» 4. murat devri

  • 4. Murat ve Devletin Yeniden Canlanması
    Yazar Tarih Ağustos 8th, 2011 | 2 Yorum var2 yorum Yorum var

    (iv) IV. Murat ve Devletin Yeniden Canlanması: II. Selim’den sonra “silin padişahlar dönemi”ne girilir. IV. Murat’ın tahta çıktığı 1623 yılına kadar olan bu dönemde, saltanat mücadelesinde kardeş katilliği artarak sürüyor, I. Mustafa gibi gerçekten akli dengesi bozulmuş olanlar tahta çıkıyor, haremin devlet işlerindeki etkisi artıyor, askeri disiplini bozulmuş olan yeniçeri ocağı bulduğu her fırsatta ayaklanıp karışıklık çıkardığı yetmiyormuş gibi, devlet işlerinde haremle birlikte en etkili güç haline geliyordu. Yeniçerileri ortadan kaldırmak isteyen ilk padişah II. Osman’dır. Bunun için büyük bir Asya ordusu kurmayı planlamış ve bunlarla İstanbul’a yürüyüp yeniçeri ve sipahi ocaklarını ortadan kaldırmayı, yeni ve güçlü bir orduyla devleti güçlendirmeyi denemiştir. Ancak, 1622’de yeniçeri ve sipahilerin ayaklanması sonucu annesi Safiye Sultan’ın da dolaplarıyla I. Mustafa yeniden tahta çıkarılmış ve II. Osman öldürülmüştür. II. Osman tebaası tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır ve devletin ne duruma düştüğünün de en iyi belirtisidir.

                Osmanlı Devleti’nin böyle bir ortamda ihtiyaç duyduğu, yeniçerilerin acımasızlığını, sivil yönetimin çürümüşlüğünü ortadan kaldıracak, en az onlar kadar zalim ve onların saygı duymadığı kanun düzeni tekrar kuracak bir “tiran”dı. Tahta geçtiğinde 14. yaşında olan Murat, zamanla tam böyle bir hükümdar oldu. Evliya Çelebi, Murat’ın Osmanlı padişahları arasında en acımasızı olduğunu yazar. Murat tahta geçtiği zaman devletin her yerinde karışıklık vardı. Anadolu iç savaş ve ayaklanmalarla inliyor, İran, Bağdat ve Erivan’ı ele geçiriyor, Lübnan’da kabileler isyan ediyor, Mısır valileri sadakatsizlik örnekleri veriyor, Berberi kabileleri bağımsızlık için çalışıyor, Kırım Tatarları ayaklanıyor, çapulcu Kazaklar boğaza kadar tüm Karadeniz kıyılarını yağmalıyordu. Bu felaket durum genç Murat’ın kesin gözlemlerine konu oldu ve önemli dersler çıkardı. Kısa bir süre sonra da devletin yönetimini tümüyle eline aldı.
    (daha&helliip;)


sitemap