antik mısır uygarlığı | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» antik mısır uygarlığı

 • Antik Mısır Tarihi
  Yazar Tarih Şubat 20th, 2010 | Yorum Yok Yorum var

  Antik Mısır (Khemet, Egypt), Antik Çağ’daki en büyük medeniyetlerdendir. M.Ö. 3050 yılları civarında kuruluşundan önce, güney Mısır ve kuzey Mısır olarak ikiye ayrılmaktaydı.

  Yukarı Mısır’ın tarihine değin bulunan en eski bilgiler M.Ö. 6000’li yılları göstermektedir; ancak kurucusu Tiu’nun doğum tarihi ya da yaşadığı dönem hala sırdır. Aşağı Mısır’a gelince, bilinen kurucusu Ro en ünlü kralı da Scorpion King – Akrep Kral filminde de ilham alınan Scorpion of Egypt (Mısır Akrebi), Zekhen’dir. Yukarı Mısır’ı kendi yönetimi altında birleştiren Zekhen’den sonra kral olan Narmer, Delta bataklıklarına doğru yayılmayı sürdürmüştür.

  Narmer’in kuzey Mısır’daki; Wazner’in güney Mısırdaki egemenliği sonrasında; Hor-Aha (ya da Menes olarak bilinir) birleşik Mısır İmparatorluğu’nun ilk firavunuydu.

  Antik Mısır; Augustus Caesar’in liderliğindeki Roma İmparatorluğu tarafından M.Ö. 30 yılında ele geçirilmiştir. M.S. 7. yüzyılda Araplar burada egemen olmuş ; 1517 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmıştır. 1882 yılında da Mısır ; İngiltere’nin kolonisi olmuştur.
  Konu başlıkları

  1 Tarih Bölümleri
  2 Hanedanlık Öncesi Dönem
  2.1 Hierakonpolis
  3 Hanedanlar Dönemi
  4 Eski Krallık Dönemi
  5 Orta Krallık Dönemi
  6 Yeni Krallık Dönemi
  7 Deniz Kavimleri ve Mısır
  8 Geç Hanedanlık Dönemi
  9 Ölü Kültürü, Mumyalama ve Yazı
  10 Piramitler, Saraylar ve Tapınaklar
  11 Sanat
  12 Bilim
  13 Din
  14 Firavun Akhenaton’un Mısır’da Tek Tanrılı Din Kurma Çabası
  15 Toplumsal Yapı
  16 Buluşlar ve İcatlar zaman çizelgesi
  16.1 Hanedan Öncesi
  16.2 Hanedanlar Dönemi

  (daha&helliip;)


sitemap