antikçağ ne zaman | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» antikçağ ne zaman

 • Antik Çağ Nedir?
  Yazar Tarih Nisan 19th, 2011 | 1 Yorum var1 Yorum Yorum var

  Antik Çağ Nedir?

  Antik Çağ: Milattan önce 700’lü yıllardan başlayıp milattan sonra 375 yılında Kavimler Göçüne kadar olan dönemin ismidir. Antik çağ olarak nitelendirilen dönemde özgür düşünme ortamı vardı. Bu ortamın olması nedeniyle düşünceler tartışılmış, yeni fikirler ortaya çıkmıştır. Böylelikle herhangi bir baskı almadan, toplum ve insan gelişmiş ve ilerlemiştir. Bu dönemde Antik Çağ filozofları, bilginin anlamını, doğruluğun ne olduğunu, erdemin ne anlama geldiğini, evrenin ve yaşamın anlamını sorgulamışlar ve felsefi soruları şekillendirmişlerdir.

  Antik Çağ Döneminde;

  • Antik Yunan Medeniyetleri
  • Mezopomya Medeniyetleri
  • Anadolu Medeniyetleri
  • Mısır Medeniyeti
  • Hint Medeniyeti
  • Çin Medeniyeti
  • Roma Medeniyeti

  bulunmaktaydı. Anadolu uygarlıklarından Hitiler, İyonyalılar, Urartular, Frigler ve Lidyalılar bulunurken, Mezopotamya Uygarlıkları arasında Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babiller ve Asurlar bulunmaktaydı.


sitemap