avar boyu | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» avar boyu

 • Avar Boyu
  Yazar Tarih Eylül 8th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Avar Boyu

  Avar (Apar) boyu, Orhun Yazıtlarında sadece bir yerde geçmektedir. Onda da 572 yılında Mukan Kağan öldüğünde cenazesine katılan kavimler arasında adları bildirilmektedir.53 Bunları Juan-juan’lardan farklı bir kavim oldukları ve Avrupa’da yaklaşık üç yüz yıl hüküm süren Avar İmparatorluğu’nun kaydedildiği anlaşılmaktadır. Bu boy aslında War ve Gun adlı iki Hun kabilesinden oluşuyordu.
  War-Gunların (Uar-Hun) tarih sahnesine çıkışları M.S. 350 dolaylarındadır. Juan-juan Devleti V. asrın ortalarına doğru kuvvetlenip Tanrı Dağları bölgesini tehdit eder hale gelmişti. Onların önünden çekilen Uar-Hunlar, Toharistan ve Kuşan bölgesini, Sogdiya’yı ele geçirdiler. Hatta buradan Çin’e dahi elçi gönderdiler.55 Onlara ait sikkeler de bulunmuştur. Akhun Devleti’nin kuruluşu 358’den sonra olmalıdır.
  Uar-Hunlara Çinliler, Hua (Uar) diyorlardı. Kurdukları devlet Akhun, Eftalit (Heftalit) gibi isimler taşıyordu. Cürcan’daki Çol (Çöl) boyu ve Batı Göktürkleri zamanındaki Askiller, Akhun Devleti boylarından idi. Bir başka Akhun grubu Kızıl Hun (Karmir Hyon, Kermichion, Hermichion) adıyla anılmıştır. Onların Zavul adlı bir boyu orta ve güney Afganistan’da ayrı bir yerde beylik kurmuştur. Bu boy ya da boylar grubu daha sonra Kuzey Hindistan’ın ele geçirilmesinde önemli rol oynamıştır. Hint kaynakları onları Huna diye kaydetmiştir. (daha&helliip;)


sitemap