avrupa hun ile bizans barışı | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» avrupa hun ile bizans barışı

  • Avrupa Hun – Bizans Barışı
    Yazar Tarih Ocak 16th, 2012 | Yorum Yok Yorum var

    Avrupa Hun – Bizans Barışı

    447 muharebelerinden sonra Hunlarla Bizanslılar arasında diplomatik müzakereler başladı. Askeri gücü tükenen Bizans, ağırlığı diplomasiye kaydırdı ve bu alanda beklediklerinden fazla başarı sağladılar. Bu devrin diplomasisi hakkında en önemli kaynağımız Priskos’un eseridir. Bu arada Attila, 449’da Karadeniz sahillerinde muhtemelen Azak Denizi bölgesinde oturan Akatzir kavmine karşı sefer yapmak zorunda kaldı. Bu kavim, Hunlarla iyi münasebetler içinde yaşıyordu ve imparator Theodosios bu kavmi Hunlara karşı kullanmayı denemiş fakat başaramamıştır. Attila bu olaydan haberdar olunca Akatzirler üzerine sefer yaparak onları kendine bağladı. İsimlerinden ve hayat tarzlarından bunların büyük bir Türk boyu olduğu anlaşılıyor. Bu sıralardaki kabile reislerinden birinin adı Kuridachos’dur. 448’de Hunlarla Bizanslılar arasında bir barış sağlandı. Bu barışta öncekilerde bulunmayan oldukça ağır bir ifade vardı. Attila’nın daima yeni istekler ileri sürmesi yüzünden sulh müzakereleri uzadı. Her şeyden önce evvelce kabul edilen haracın ödenmesini istiyordu. Nitekim 448’de bunu aldı. Tuna’nın güneyinde Ponnonia’dan aşağı Tuna’ya kadar uzanan 500 km. uzunluğunda bir bölgenin tamamıyla boşaltılmasını da istiyordu. İllirya’nın bir sınır şehri olan Niş’de (Naissus) bir panayır yeri olmalıydı. Attila ayrıca, Niş’in kuzeyinde bir zamanlar gelişmiş bölge olan Mösya’nın da serbest bölge olmasını istiyordu. Attila’nın ileri sürdüğü diğer istekleri bilmiyoruz. (daha&helliip;)


sitemap