avrupa hunları efsanesi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» avrupa hunları efsanesi

  • Avrupa Hunları – Efsane ve Gerçek
    Yazar Tarih Ocak 17th, 2012 | Yorum Yok Yorum var

    Avrupa Hunları – Efsane ve Gerçek

    Avrupalı’nın hatırasında Hunlar kadar derin iz bırakan başka bir kavim yoktur. Kilise çevrelerinde Attila’nın Galya ve İtalya seferlerinden dolayı daha İlk Ortaçağdan beri bir çok efsane meydana gelmiş ve bu efsaneler sahne sanatına bol malzeme sağlamıştır. Fakat, Avrupa kavimleri arasında meydana gelen Attila ve kavmi hakkındaki efsaneler ülkelere göre değişir. Bundan başka, daha Attila zamanında meydana gelen ve efsane unsurunu oluşturan menkibeler bunların en değerlileridir. Hırıstiyanlar, günahlarından dolayı Allah’ın kendilerini cezalandırmak maksadıyla, Attila’yı gönderdiğini düşünmüşlerdir ve ona Flagellum Dei (Allah’ın Kamçısı) ünvanını vermişlerdi. Lâkin Attila’ya mal edilen bu adlandırmanın Augustinus (350-430) tarafından Alarik ve Gotlar hakkında 410’da Roma’yı tahrip etmelerinden dolayı kullanıldığı, daha sonraki yüzyıllarda Attila hakkında kullanılmaya başladığı anlaşılmıştır. Attila’nın kendisi de Allah tarafından gönderildiğine ve elindeki kılıcın bunun bir alâmeti olduğuna inanıyordu. Bizanslılar Attila’nın öldüğüne inanmamış ve onun bir komplo kurbanı olduğunu düşünmüşlerdir.

    Got-Longobard efsanelerinde Attila, harpten hoşlanan, ılımlı tabiatta ve keskin zekâlı bir hükümdardır. Kilise menkıbelerinde Attila, dünya hâkimi ise de, silâhsız ve âciz kilise mensupları ondan üstündürler. (daha&helliip;)


sitemap