avrupa hunların italya seferi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» avrupa hunların italya seferi

  • Attila’nın İtalya Seferi
    Yazar Tarih Ocak 16th, 2012 | Yorum Yok Yorum var

    Attila’nın İtalya Seferi

    Attila, 452’de Markianos’a karşı hazırladığı seferi erteledi. İtalya’ya yapacağı seferin sebepleri iyi bilinmez. Ancak, Batı Roma’da uğradığı yenilginin acısını çıkarmak istediğinden şüphe edilemez. Vizigot ve Roma ordularının birbirinden ayrılmış olmalarını fırsat sayıyor ve onları ayrı ayrı tepelemeyi düşünüyordu. Sebebi ne olursa olsun 451’deki kadar bir ordu topladı. Pannonia’dan geçti, Alplerden İtalya’ya indi ve 452 muharebe mevsiminde orada idi. Aetius son derece hazırlıksız yakalanmış ve şaşırmıştır. Galya muharebesinden sonra atalate düşmüş ve hiçbir tedbir almamıştı. Şaşkınlığı geçtikten sonra Valentinianus ile İtalya’yı terk etmeyi düşündü. Attila İtalya’nın Venetia eyaletine taarruz etti. 3 aylık bir muhasaradan sonra imparatorluğun surlarla çevrili Aquileia şehrini zapt ederek bir harabeye çevirdi. Buradan Altinum, Padova, Verona, Brescia, Pergamon ve Milano’ya geçerek ilerledi. Bu beklenmedik hücum hükümeti ve Aetius’u şaşkına çevirmişti. Romalılar, Attila’nın Galya’da uğradığı kan kaybından sonra uzun zaman kendisine gelemeyeceğini düşünmüşlerdi.

    Bu ümitsiz durumda ellerinde yeteri kadar kuvvet yoktu. III. Valentinianus ve onun Roma’da bulunan hükümeti, başka çare kalmadığı için Attila’dan sulh ricasında bulundular. Barışı sağlamak maksadıyla tanınmış papalardan olan Büyük Leon’u (440-461) rica heyetinin başına geçirdiler. Yanına çok tanınmış iki şahıs verdiler. Attila bu sırada Po ve Mincio ırmaklarının birleştiği yerde bulunuyordu. (daha&helliip;)


sitemap