avrupada 1848 devrimlerinde öteki ayaklanmalar | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» avrupada 1848 devrimlerinde öteki ayaklanmalar

  • Avrupada Öteki Ayaklanmalar
    Yazar Tarih Kasım 16th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

    c. Öteki Ayaklanmalar

    Metternich’in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da 1848 devrim girişimlerinden payını almıştır. Çok uluslu bir imparatorluk olan devlette, Macarlar ulusal bağımsızlık için ayaklanmışlardır. Viyana’da halk, “anayasa ve özgürlük” isteğiyle Metternich’e karşı harekete geçmiştir. Bu baskılar karşısında, 18. yüzyıldaki yönetim anlayışının 19. yüzyıldaki etkin temsilcisi Metternich, bir daha Viyana’ya dönmemek üzere İngiltere’ye kaçacaktır. Ancak 1848 yılının sonunda imparator ilan edilen ve I. Dünya Savaşı’na kadar iktidarını koruyacak olan Franz Joseph, Metternich okulunun temsilcisi olarak, Macaristan’ın bağımsızlık hareketini hem büyük ölçüde Rusya’nın yardımı ile kanlı bir biçimde ezecek, hem de halkın anayasa ve özgürlük isteklerine kulağını tıkayacaktır.

    1848 Devrimi, İtalyan yarımadasında da bir ulusal birlik hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Bu amaçla İtalya’nın çeşitli yerlerinde gizli dernekler kurulmuştur. Bunlar arasında İtalyan milliyetçisi Mazzini’nin önderliğini yaptığı “Canbonari” derneği en tanınmış olanıdır. Bu derneklerin ortak amacı, tıpkı “Almanya”da olduğu gibi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun İtalyan yarımadasından çıkarılması ve yarımadanın bir birliğe kavuşmasıydı. Bu uğurda İtalyan yarımadasının en güçlü devleti Piyemonte’nin (Sardunya) iki girişimi başarısız oldu. Görüleceği gibi, 1848 devrimler yılı, İtalyan, Fransa, Avusturya ve Prusya’da “radikal” hareketlerin bastırılmasıyla sonuçlandı. Böylece, ulusçu ve demokratik özlemler, ilerde tekrar canlanmak üzere, kısa süreli bir başarısızlığa uğradılar. (daha&helliip;)


sitemap