azerbaycan geçmişi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» azerbaycan geçmişi

  • Ülkeler Tarihi – Azerbaycan Tarihi
    Yazar Tarih Şubat 23rd, 2010 | Yorum Yok Yorum var

    Azerbaycan, tarih sahnesinde M.Ö. 6. asırdan itibaren görülmeye başlar. Jeopolitik durumu itibariyle, devamlı istilalara uğramış ve çeşitli devletlerin hakimiyeti altında kalmıştır. Bu bölgede kurulan ilk devlet, Ahameni Komutanı Sahrap Atropates’in temellerini attığı krallıktır. Atropates Krallığının ismi zamanla değişikliklere uğramış, Sasanilerce Azurbeycan, Süryanilerce Azerbaigan olarak isimlendirilmiştir. Türkler ve İranlılar ise bölgeye Azerbaycan ismi vermişlerdir.
    (daha&helliip;)


sitemap