bulaklar kimdir | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» bulaklar kimdir

  • Bulaklar Boyu
    Yazar Tarih Ocak 30th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

    Bulaklar

    Kaynaklarda Bulakların menşei konusunda farklı kayıtlar bulunmaktadır. Yağmalardan bir kol olup sonradan Dokuz Oğuzlarla karıştıkları bildirilirken diğer taraftan Mervezî’de Karlukların bir boyu olduğuna işaret edilmiştir. Divan-u Lugat-it Türk’te de Bulaklar hakkında bilgi bulunmaktadır. Bu eserde verilen bilgiye göre onların bir başka adı Elke Bulak’tır. Kıpçaklar tarafından esir alındılarsa da Ulu Tanrı onları Kıpçaklardan kurtarmıştır. Bulakların menşeyini tayin etmek zor ise XI yy. ortalarından Yukarı Çu boylarında ve Balkaş’ın batısında yaşadıkları tahmin edilebilir.

    NOT: Ahmet Yesevî Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın Genel Türk Tarihi Ansiklopedisi’nin 2. cildinde yer alan “İslam Öncesi Devrede Orta Asya’da Yaşayan Türk Boyları” adlı makalesinden yararlanılarak yazılmıştır.


sitemap