cahiliye dönemi hakkında bilgi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» cahiliye dönemi hakkında bilgi

 • İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’nın Durumu
  Yazar Tarih Temmuz 15th, 2018 | Yorum Yok Yorum var
  İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’nın Durumu (Cahiliye Dönemi)
  • Arap Yarımadası’nda kabilecilik anlayışı vardı ve kabileler arasında kan davaları bulunmaktaydı. Bu dönemde siyasi olarak küçük krallıklar bulunmaktaydı. Kurulan küçük krallıklarda, devleti gerçekte kabile başkanları yönetmekteydi. Kabile başkanları istedikleri kişiyi tahta çıkarır, istemediklerini tahttan indirirdi. Bu yüzden de krallar, kabile başkanlarının isteği doğrultusunda davranırdı.
  • Kabilecilik anlayışı ve kan davaları Arabistan’da siyasi birliğin oluşmasını engellemiştir.
  • Bu dönemde Arabistan’da Hicaz, Necid, Yemen, Taif, Mekke ve Medine önemli şehirlerdi. Arabistan’da şehirlerde yaşayanlara “Medeni”, çöllerde yaşayanlara “Bedevi” denilmiştir.
  • Şehirlerde genellikle ticaret ve tarımın yapıldığı yerlerdi. Çöllerde yaşayan bedevilerin geçim kaynağı ise daha çok hayvancılıktı.
  • Arabistan’da en çok konuşulan diller arasında Arapça gelmekteydi.
  • İslamiyet öncesi dönemde çok eşlilik vardı. Kadınların hiçbir sosyal hakları olmadığı gibi erkekler, kızlardan üstün görülürdü. Hatta birçok kız bebek, doğar doğmaz diri diri gömülürlerdi.
  • Bu dönemde kölelik vardı ve kölelerin hiçbir hakları yoktu.
  • Bu dönemde Arabistan’ın büyük bir kısmında putperestlik denilen putlara tapma inancı yaygındı. Kutsal kabul edilen putlar Mekke’de bulunurlardı. Putperestliğin dışında Hz. İbrahim’in tek Allah inancı olan Hanefiliğe inananlar vardı. Bunların dışında da Hristiyanlığa ve Museviliğe inanan az da olsa bir kesim vardı.

  (daha&helliip;)


sitemap