çiğiller hakkında bilgi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» çiğiller hakkında bilgi

 • Çiğiller Boyu
  Yazar Tarih Ocak 30th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Çigiller

  X. asırdan önce Karlukların bir boyu iken bu asırda müstakil bir boy olarak görülen Çigiller, Issık Göl’ün kuzeyinde yaşıyorlardı. Bir kısmı da Taraz’a bir bağırım mesafede Çigil adlı şehirde yaşıyordu. Aslında onların şehri hakkında Karluk-Çigil arasında olduğu, mamur ve zengin, İslam sınırına yakın tacirlerinin de bulunduğu şeklinde kayıt bulunmaktadır.
  Bazılarının güneşe ve yıldızlara taptığına işaret edilmiştir. 985’te yazılan Mukaddesî’nin eserine göre ise Çigil surları olan küçük bir şehirdi ayrıca camisi ve de çarşısı mevcuttur.
  Daha sonraları Çiğiller üç kola ayrılmışlardı. Eski hayat tarzını devam ettirenler, Kuyaş’ta, bir kolu Toroz (Tolos) yakınındaki kasabada yaşarken, diğer bir grup da İli civarında oturuyordu. Oğuzlarla Çiğiller sürekli savaşırlardı.
  XI. yüzyılın ikinci yarısında da Maveraünnehir’de yaşayan Çiğiller vardı. Bu Çiğiller Karahanlı ordusunun esas nüvesini teşkil ediyordu.
  Daha sonra onların reisi Aynud-devle Selçuklu tabiyetine girmiş ise de umduğunu bulamadığı için ayrılmış, aynı yılda Semerkand’a çağırdığı Karahanlı prensi Yakub tarafından öldürülmüştür. (daha&helliip;)


sitemap