dogmatik nedir | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» dogmatik nedir

 • Dogmatizm Nedir?
  Yazar Tarih Mayıs 16th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Dogmatizm Nedir?

  Dogmatizm kelimesinin kökü “Dogma”dır. Dogma’nın kelime anlamına baktığımızda “belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün, düşüncenin, sorgulanamaz, tartışılamaz olması ve bu düşünce veya görüşün mutlak doğru olarak kabul edilmesidir.”
  Türkçe karşılığı “bağnazlık”tır. Dogma kelimesi; Nas, inak anlamında da kullanılmaktadır.
  Dogmatizm; deneyi kesinlikle kabul etmez. Özellikle Dogmatizm’in zirve yaptığı dönem, Ortaçağ Avrupasıdır. Bu dönemde Hıristiyan inancında sorgulanamanın, deneylerin yasak olduğu bir dönemdir ve skolastik düşünce dediğimiz dönem hakimdir. Dini bilgilerin, özellikle dini bilgilerle çakışan bilgileri öne süren kişiler, Ortaçağ’da Engizisyon denilen mahkemelerde sorgulanır ve genellikle idam edilirlerdi. Dogmatizm o kadar hakimdir ki; masum bir kişinin ateşe atılsa bile yanmayacağı eğer ki ateşte yanıyorsa kendisinin günahkar, suçlu olduğu kabul edilmiştir.
  Somut bir örnek sunmak gerekirse, Ortaçağ Avrupasında yaşayan Galileo Galilei, Dünyanın Hıristiyan inancında söylendiği gibi düz olmadığı tam aksine yuvarlak olduğunu öne sürmesiyle birlikte kendisi Engizisyon Mahkemesinde yargılanmıştır.
  Dogmatizm, bilimin ve deneylerin şeytani bir çalışma olduğu düşünülen zamanlarda kilisenin toplum üzerindeki etkisinin çeşitli sebeplerle zayıflamasıyla birlikte aydınlanma çağı Avrupa’da başlamıştır.

  Günümüzde bile din bilgilerinin tümü dogmatiktir ve sorgulanmadan, gerçeği kanıtlanmadan inanılan bilgilerdir. Kısacası inançla ilgili bilgiler dogmatiktir. Her ne kadar insan içinde bu kabul edilemez gibi gözükse de gerçek budur. Siz farklı düşünüyorsanız aşağıda yorum bölünü kullanıp tartışmaya başlayabiliriz!

  Not: Bu “Dogmatizm Nedir?” yazısı tarih.gen.tr yönetimi tarafından yazılmış olup kopyalayıp başka sitelerde yayınlandığı tespit edildiği taktirde ilgili site Google’a şikayet edilecektir.


sitemap