emperyalizmde ekonomik unsur | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» emperyalizmde ekonomik unsur

 • Emperyalizm’de Ekonomik Unsur
  Yazar Tarih Ocak 30th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  Ekonomik Unsur

  Sömürgeciliğin hızlanması ve emperyalizmin doğuşunu etkileyen ekonomik unsurlar arasında şunlar sayılabilir:

  1. Avrupa’da biriken sermaye fazlasına yeni yatırım olarak ve alanları;
  2. Makineleşmenin ürünü olan üretim fazlasına yeni pazarlar yaratma isteği;
  3. Avrupa’da nüfus artışına bir çare, yeni yerleşim alanları bulmak zorunlulu;
  4. Üretim sürecinin esası olan ham madde elde etmek isteği.

  Avrupa pazarlarının doymasıyla, üreticiler, denizaşırı bölgelerde açık pazarlar aradılar ve yöneticileri bu yönde baskı altında tuttular. Bu sıralarda Asya ve Afrika bu amaca hizmet edecek durumdaydı. Ayrıca, yatırımcı şirketlerin rahat çalışabilmesi için sömürge alanlarının güvenlik altına alınması gerekiyordu. Bunun da en güvenilir yolu, sömürgelerin doğrudan doğruya askeri denetim altına alınmasıydı. Böylece, ekonomik bakımdan yayılma, aynı zamanda siyasal yayılmayı da gerektirdi. Siyasal denetim şu bakımlardan da gerekliydi:

  i. Ekonomik yatırımda bulunacak yerlerde toplumsal sistem ve yönetim biçimi çok ilkeldi ve ticaretin gelişebilmesi için bu durumun biraz olsun düzeltilmesi gerekiyordu.
  ii. Yatırımlarda bulunan şirketler, öteki devletlerin şirketlerinin rekabetinden kurtulmak istemekteydiler ve bunu da devletin askeri gücü gerçekleştirebilirdi.
  iii. Ekonomik bakımdan geri kalmış ülkelerde rahat çalışabilmek, örneğin borçları zamanında alabilmek için, o ülke yönetimine baskıda bulunmak gerekliydi. (daha&helliip;)


sitemap