engizisyon mahkemeleri nedir | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» engizisyon mahkemeleri nedir

 • Engizisyon Nedir?
  Yazar Tarih Ağustos 20th, 2014 | Yorum Yok Yorum var

  Engizisyon Nedir?

  Engizisyon kısacası, Kilisenin yaptığı mahkemelere verilen isimdir.

  Daha geniş tanımıyla Engizisyon, Latincede “Soruşturma” anlamına gelip Orta çağ Avrupasında Katolik Kilisenin denetiminde yapılan mahkemelere verilen isimdir. Engizisyon mahkemeleri daha çok kilisenin yani dini düşüncelere aykırı kabul edilen bilgileri ortaya atanların sorgulandığı mahkemelerdir. Bu engizisyon mahkemeleri çok ağır işkence yöntemlerini benimsemiştir. Kilisenin kendilerine tehdit gördüğü her tarikat veya kişileri ortadan kaldırmıştır. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren kilise, büyücü veya büyücülükle ilgilenen kişileri çok ağır ve vahşi yöntemlerle cezalandırmış hatta idam ettirmişlerdir.

  Engizisyon mahkemelerinin en önemli özelliklerinden biri de kişiye suçunu itiraf ettirme yöntemidir. Suçlu görülen kişi, mahkemeye çıkarılmadan önce ağır işkencelere maruz bırakılır ve mahkemede suçunu itiraf edeceğini söyleyene kadar işkence devam ettirilirdi.

  Dönem dönem ülkelere bağlı olarak engizisyon mahkemeler kurulmuştur. Örneğin İspanyol engizisyon mahkemeleri 1483 yılında Papa 4. Sixtus tarafından onaylandı. Bu mahkemenin amacı ise; Avrupa’da yaşayan Müslüman ve Yahudilerin Hristiyanlaştırma amacıyla kurulmuştur. İspanya’dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler 1492’den itibaren özellikle o dönemlerde Osmanlı’ya sığınmışlardır. Göç etmeyen veya etmeye fırsat bulamayan birçok Müslüman ve Yahudi (daha&helliip;)


sitemap