Feodalizm ne demektir | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Feodalizm ne demektir

 • Feodalizm
  Yazar Tarih Temmuz 26th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  b. Feodalizm

  Avrupa’nın askeri bakımdan gelişmesi de bir bakıma ağır saban ve hayvan gücünün sağladığı tarım ürünleri fazlasına dayanır. Çünkü şimdi göreli olarak zenginleşen köylülerden alınan vergi ve kirayla güçlü bir profesyonel ordu kurulabilmiştir. Bunun en tipik örneği zırhlı süvari, yani “şövalye”dir. Daha önce Roma ve Bizans, step akıncılarına karşı benzer askeri güçler oluşturmuşlardı ama şövalyeliğin ortaya çıkışı, Latin Hıristiyanlığı’nın durumunu komşularına karşı temelinden değiştirdi. Güçlü bir köylü sınıfına sırtını dayanan şövalyelere karşı step insanı eski üstünlüğünü yitirdi. Böylece, bundan önceki dönemin ana teması olan, Avrupa’yı birbirine katan step istilaları, bu yeni askeri güç sayesinde çok azaldı. Avrupa, temel ekonomik ve siyasal kurumlarını kuracak enerji ve zamanı kazanmış oldu.
  bu içerik https://www.tarih.gen.tr ye aittir. Başka sitede okuyorsanız çalıntı içeriktir.
              Şövalyeliğin ortaya çıkmasının bir başka nedeni, üzenginin bulunmuş olmasıdır. Bu küçük ve ilk bakışta önemsiz gibi görünen aygıt, tüm savaş tarihini değiştirmiştir. Çünkü, atın üzerinde şimdi çok daha rahat ve dengeli bir biçimde oturan süvari, ellerini savaşmak için daha etkili kullanmaya başlamıştır. Bu noktadan sonra süvari, savaş alanlarının en müthiş gücü olacaktır. Böylece, şövalye, dönemin Avrupa’sına damgasını vuran saygın ve etkili bir kişi haline gelmiş ve şövalyelik de dönemin en belirgin toplumsal ve siyasal kurumu olan feodalizmin temelini oluşturmuştur.

  Tarımın gelişmesi için gerekli olan barış ve güvenlik, etkili merkezi otoritelerin henüz kurulamamış bulunduğu Avrupa’da, kısaca “feodalizm” denen kurumların gelişip güçlenmesiyle sağlandı. Akdeniz uygarlıklarında bulunan despotik ve güçlü merkezi devletler tarafından gerçekleştirildiği daha önce belirtilmişti. Feodalizmin özü, örgütlenmiş devletin bulunmadığı yerel düzeyde, bir çeşit hükümet görevini yürütmesiydi. 500 – 1000 km²lik bir toprak parçası üzerinde en önemli ve güçlü kişi, daha az toprağa sahip olanların koruyuculuğunu üstlenmiş ve onlar da bu kişiye bağlılık sözü vermişlerdir. Böylece, feodal “lord”, “vassal” ve toprağa bağlı (serf) köylüleriyle, feodalizm ortaya çıkmıştır.

  Feodalizm, “lord” ile “vassal” arasında karşılıklı hak ve görevler ilişkisine dayanır. Her ikisinin birbirine karşı önceden belirlenmiş hak ve görevleri vardır. Lord, vassalı koruyacak,  adaleti, toprağını işleme ve ürününü toplamasını sağlayacak, vassallar arasında çıkabilecek toprak anlaşmazlıklarını çözecekti. Bir vassal genç yaşta ölecek olursa, çocukları ve eşine lord bakacak ve ileride mirasın hak sahibini bulmasını sağlayacaktı. Vassal ise, yılda daha önce belirlenmiş süre içinde savaşkan olarak lorda hizmet edecekti. Vassal vergi de verecekti ama bu vergi ancak üç durumda alınabilirdi.

  (i) Lordun çocuklarının evlenmesi

  (ii) Savaşta tutsak düştüğü zaman fidyesinin ödenmesi ve

  (iii) vassalın toprak mirası elde etmesi.
  (daha&helliip;)


sitemap