Feodalizm nedir | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Feodalizm nedir

 • Feodalizm Nedir?
  Yazar Tarih Ocak 31st, 2013 | Yorum Yok Yorum var
  Feodalizm Nedir?
  Feodalizm, Latince’de feodum kelimesine karşılık gelir ve bizim anlayabileceğimiz şekilde tımar anlamına gelip taşınabilir değerli mal, mülk anlamına gelmektedir. Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra Orta çağ Avrupasında oluşan siyasal boşlukla oluşan örgütlenme, yapılanma şeklidir.
  Feodalizm’de yönetim boşluğu vardır ve merkezi otorite zayıftır. Bu yüzden Feodal Bey denilen koruyucu kesim kendi himayesinde kişiler barındırmıştır ve bunları kendi çıkarları için korumuştur. Koruyan feodal beye “Süzeren”, korunan halka ise “Vassal” adı verilmiştir. Korunan kişiler yani Vassallar koruyucuları olan Süzeren için çalışmakta buna karşılık da korunmaktaydılar. Bu sistem tamamen Roma İmparatorluğunun parçalanmasından kaynaklı küçük küçük bölgesel yani yerel örgütlenme, yerel oluşumlardır. Feodal sistemde ekonomi kendi kendine yetebilme üzerine kuruludur. Feodalizm Roma İmparatorluğunun yıkılmasından ta ki merkeziyetçi yani monarşiler denilen tek kişi tarafından yönetilen sisteme kadar hüküm sürmüştür. Feodalizm sanayi devrimi ile tamamen ortadan kalkmıştır. Feodalizm ilk kez Fransa’da ortaya çıkmıştır.
  Feodalizm’in Özellikleri
  •  Halk sınıflara ayrılmıştır ve en üstte kral(imparator) altında ise kendisine bağlı soylular ve soyluların altında ruhban sınıfı denilen din adamları onların altında ise serfler denilen işçi-köle yani halk(köylü) sınıfı oluşturur.
  •  Merkezi otorite zayıf olduğundan kralın mutlak egemenliği söz konusu değildir ve toprak feodal beyler arasında paylaştırılmıştır. Feodal beyler krala istediklerini kabul ettirme gücüne sahiptiler. Bunun en tipik örneği 1215 yılında İngiltere’de krala kabul ettirilen kelime anlamı “Büyük Şart” olan Magna Carta’dır.

  •  Savaşlarda Feodal beylerin orduları toplanmasıyla kralın ordusu oluşmaktaydı. Kralın başarılı olması için feodal beylerin ordularını toplamasıyla ilgilidir. Böylelikle askeri gücün de feodal beylerin elinde toplanmıştır. (daha&helliip;)
 • Feodalizm
  Yazar Tarih Temmuz 26th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  b. Feodalizm

  Avrupa’nın askeri bakımdan gelişmesi de bir bakıma ağır saban ve hayvan gücünün sağladığı tarım ürünleri fazlasına dayanır. Çünkü şimdi göreli olarak zenginleşen köylülerden alınan vergi ve kirayla güçlü bir profesyonel ordu kurulabilmiştir. Bunun en tipik örneği zırhlı süvari, yani “şövalye”dir. Daha önce Roma ve Bizans, step akıncılarına karşı benzer askeri güçler oluşturmuşlardı ama şövalyeliğin ortaya çıkışı, Latin Hıristiyanlığı’nın durumunu komşularına karşı temelinden değiştirdi. Güçlü bir köylü sınıfına sırtını dayanan şövalyelere karşı step insanı eski üstünlüğünü yitirdi. Böylece, bundan önceki dönemin ana teması olan, Avrupa’yı birbirine katan step istilaları, bu yeni askeri güç sayesinde çok azaldı. Avrupa, temel ekonomik ve siyasal kurumlarını kuracak enerji ve zamanı kazanmış oldu.
  bu içerik https://www.tarih.gen.tr ye aittir. Başka sitede okuyorsanız çalıntı içeriktir.
              Şövalyeliğin ortaya çıkmasının bir başka nedeni, üzenginin bulunmuş olmasıdır. Bu küçük ve ilk bakışta önemsiz gibi görünen aygıt, tüm savaş tarihini değiştirmiştir. Çünkü, atın üzerinde şimdi çok daha rahat ve dengeli bir biçimde oturan süvari, ellerini savaşmak için daha etkili kullanmaya başlamıştır. Bu noktadan sonra süvari, savaş alanlarının en müthiş gücü olacaktır. Böylece, şövalye, dönemin Avrupa’sına damgasını vuran saygın ve etkili bir kişi haline gelmiş ve şövalyelik de dönemin en belirgin toplumsal ve siyasal kurumu olan feodalizmin temelini oluşturmuştur.

  Tarımın gelişmesi için gerekli olan barış ve güvenlik, etkili merkezi otoritelerin henüz kurulamamış bulunduğu Avrupa’da, kısaca “feodalizm” denen kurumların gelişip güçlenmesiyle sağlandı. Akdeniz uygarlıklarında bulunan despotik ve güçlü merkezi devletler tarafından gerçekleştirildiği daha önce belirtilmişti. Feodalizmin özü, örgütlenmiş devletin bulunmadığı yerel düzeyde, bir çeşit hükümet görevini yürütmesiydi. 500 – 1000 km²lik bir toprak parçası üzerinde en önemli ve güçlü kişi, daha az toprağa sahip olanların koruyuculuğunu üstlenmiş ve onlar da bu kişiye bağlılık sözü vermişlerdir. Böylece, feodal “lord”, “vassal” ve toprağa bağlı (serf) köylüleriyle, feodalizm ortaya çıkmıştır.

  Feodalizm, “lord” ile “vassal” arasında karşılıklı hak ve görevler ilişkisine dayanır. Her ikisinin birbirine karşı önceden belirlenmiş hak ve görevleri vardır. Lord, vassalı koruyacak,  adaleti, toprağını işleme ve ürününü toplamasını sağlayacak, vassallar arasında çıkabilecek toprak anlaşmazlıklarını çözecekti. Bir vassal genç yaşta ölecek olursa, çocukları ve eşine lord bakacak ve ileride mirasın hak sahibini bulmasını sağlayacaktı. Vassal ise, yılda daha önce belirlenmiş süre içinde savaşkan olarak lorda hizmet edecekti. Vassal vergi de verecekti ama bu vergi ancak üç durumda alınabilirdi.

  (i) Lordun çocuklarının evlenmesi

  (ii) Savaşta tutsak düştüğü zaman fidyesinin ödenmesi ve

  (iii) vassalın toprak mirası elde etmesi.
  (daha&helliip;)


sitemap