fransada 1830 devrimi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» fransada 1830 devrimi

 • Fransada 1830 ve 1848 Devrimleri
  Yazar Tarih Ekim 23rd, 2011 | 2 Yorum var2 yorum Yorum var

  2. Fransa’da 1830 ve 1848 Devrimleri

   Napolyon’dan sonra Fransa tahtına oturan 18. Louis’nin yönetimi, öldüğü tarih olan 1824 yılına kadar sürdü. Louis bütünüyle olmasa bile, Fransız Devrimi’nin anlamını bir dereceye kadar kavramıştı. Bunun sonucu olarak, anayasalı meşruti bir rejim kurulmuş, Millet ve Ayan Meclisleri’ne dayanan iki meclisli bir yasama sistemi kabul edilmişti. Ancak, meclislere seçilmek ve seçmek için mal ve mülk üzerinden vergi vermek gerekiyordu. Üstelik Ayan Meclisi’nin üyelerini kral seçmekteydi. Böylece kurulan sistem burjuvaziye olanak sağlamaktaysa da, asıl soyluların eline geçmiş olmaktaydı. Bu koşullar altında kral kısa bir süre içinde tekrar mutlak yönetimi seçti; özgürlükleri kısıtladı, basına sansür koydu, üniversiteleri denetim altına aldı.

              1824’te 18. Louis’nin yerine geçen 10. Charles, baskıyı daha da artırınca halk ayaklandı ve 1830’da Paris sokaklarında üç gün süren kanlı çatışmalar oldu. Ülkeden kaçan 10. Charles’ın yerine, Orleans Hanedanlığı’ndan ve liberal eğimli olarak tanınan Louis Philippe Fransa tahtına oturdu.

              Liberalizm Fransa’da başarı kazanmış gibi görünüyor olsa da, bu kısa süreli oldu. Kendisi de zengin bir girişimci olan Louis Philippe, iktidarını 1848 yılına kadar zengin burjuvaziye dayayarak yürütmüştür. Ülkede 1848 Devrimi’nin patlak vermesinde Louis Philippe’in bu yönetim biçiminin payı büyük olmuştur. Ancak başka nedenler de vardır. Daha önce de değinildiği gibi, Louis Philippe’in dayandığı burjuvaziyi birinci plana getiren ekonomik yapı değişikliği, Avrupa’da yeni bir işçi sınıfı ortaya çıkarmıştı. İşçilerin, fazla iş saati, az ücret, fabrikalarda kötü sağlık koşulları, kadın ve çocukların çalıştırılmaları gibi birçok ekonomik ve toplumsal sorunları vardı. Bu sorunları çözmek için işçiler greve gidiyorlardı. Louis buna karşı sert tedbirler aldı ve kişi özgürlüklerini her gün biraz daha kıstı. Bu davranış ise, liberallerle şimdi Avrupa sahnesinde seslerini duyurmaya başlayan sosyalistlerin, Louis Philippe’e karşı güç birliği yapmaları sonucunu verdi. Paris, tıpkı 1830 Devrimi’nde olduğu gibi, kanlı çatışmalara sahne oldu ve yine tıpkı 10. Charles gibi, Louis Philippe de ülkeden kaçınca, sosyalist Louis Blanc’ın başkanlığında bir “geçici hükümet” kuruldu.
  (daha&helliip;)


sitemap