Fransanın Üstünlüğü ve Güç Dengesi Politikası | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Fransanın Üstünlüğü ve Güç Dengesi Politikası

 • Fransa’nın Üstünlüğü ve Güç Dengesi Politikası
  Yazar Tarih Temmuz 31st, 2011 | 1 Yorum var1 Yorum Yorum var

  (iv) Fransa’nın Üstünlüğü ve Güç Dengesi Politikası:

  Fransa’da 14. Louis döneminin (1643- 1715) ikisi iç ve biri dış politika alanında olmak üzere, üç önemli özelliği vardır. 14. Louis, ortaçağdan kalma soyluların (aristokrasi) feodal özgürlüklerini sona erdirerek, Avrupa sahnesinde doğmakta olan güçlü ve mutlakıyetçi ulus-devletlerin üstünlüğünü sağlamış ve son zamanlarda gelişmekte olan güçlü ve disiplinli ordu anlayışını Fransa’da tam anlamıyla yerleşmiştir. Bunlar yeni doğmakta olan modern devletin iki vazgeçilmez unsuru olacaktır. Dışarıdaysa, genişlemeci ve saldırgan dış politikasına karşı öteki devletler bilinçli bir “güç dengesi” (balance of power) politikası izlemeye başlayacaktır. Güç dengesi, bu noktadan sonra önce Avrupa’nın sonra giderek tüm yeryüzünün uluslar arası ilişkilerini düzenleyen bir mekanizma haline gelecektir.

  Not: Bu ilgili makale Oral Sander’in “Siyasi Tarih ilkçağlardan 1918’e” adlı eserinden yararlanıp yazılmıştır.
  Kitabı, İmge Kitabevi Yayınları’ndan temin edebilirsiniz.


  Siyasi Tarih’in Tüm Konuları İçin Yukarıdaki Siyasi Tarih  Sayfasına Bakmanızı Öneriyoruz.


sitemap