Fransız Devrimi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» Fransız Devrimi

 • Büyük Fransız Devrimi
  Yazar Tarih Ağustos 22nd, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  B. BÜYÜK FRANSIZ DEVRİMİ 

  Fransız Devrimi 14 Temmuz 1789 tarihinde Bastille hapishanesine doğru yürüyüşle başladı.
  18. yüzyılın ikinci yarısının dünya tarihi açısından en önemli iki olaylarından biri Amerikan, öteki de Fransız Devrimi’dir. Amerikan Devrimi, Yenidünya’da bütünleşme, güçlenme ve genişlemeye yol açarken, Fransız Devrimi “Eskidünya”da 25 yıllık karışıklık doğurmuştur.

  1. Devrim Öncesi Ortamı

  18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın büyük çaplı olaylarının tümü “liberalizm” akımı tarafından biçimlenmiş ya da en azından etkilenmiştir. Siyasal anlamda liberalizmin temeli, 19. yüzyıldan önceki hanedanlık rejimlerinde var olmayan, yöneticilerle yönetilenler, bir başka değişle, hükümet ile toplum arasında bünyesel, işlevsel ve kopuksuz ilişkilerin kurulmasıdır. Bu yönde Amerikan Devrimi ilk örneği oluşturmuş ve Fransız aydın kamuoyunda bir uyanışa yol açmıştı. Ama, ABD’dekinin aksine, Fransa’da bu tip ilişkilerin kurulması yolunda önemli engeller vardı. Üretici olmayan soylular ve kilisenin önceki yüzyıllardan gelen ayrıcalıkları ile üretici olan sınıfların bu ayrıcalıklarının bulunmaması. Bu yüzden 19. yüzyılın süreklilik güçlerine, yani feodalite, mutlak monarşi ve kiliseye karşı savaşı, ilerde ele alınacak endüstri devriminin başlamasıyla güçlenen orta sınıf (ticaret ve sanayi burjuvazisi)  öteki sınıflarla bütünleşerek açmıştır. İşte liberal nitelikteki Fransız Devrimi’nin itici güçleri, zaman zaman köylüleri de yanına alan bu orta sınıf ve onların önündeki Amerikan Devrimi örneğidir.
  (daha&helliip;)


sitemap