globalleşme dönemi | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» globalleşme dönemi

 • Endüstri Devriminde Globalleşme Dönemi
  Yazar Tarih Aralık 7th, 2011 | Yorum Yok Yorum var

  V. ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE SONUÇLARI: GLOBALLEŞME DÖNEMİ[1]

  Liberalizm ve milliyetçilik akımlarıyla bunların Avrupa açısından doğurduğu sonuçlar, bundan önceki bölümün konularıydı. Ancak ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, bu hareketler Avrupa ve Amerika dışındaki dünyada büyük bir etki yaratmamışlardır. İşte şimdi incelenecek olan endüstri devrimi, liberalizm ve milliyetçilikle birleşerek, Avrupa’yı o kadar değiştirecek ve büyük ölçüde endüstrileşmenin ürünü sayılabilecek emperyalizm kanalıyla tüm yeryüzüne yayılacaktır ki, bu büyük “patlama”dan etkilenmeyecek toprak parçası kalmayacaktır demek yanlış olmaz. 19. yüzyılın bu patlayıcı ve değişiklik getiren güçleri dünyayı tek bir faaliyet alanı haline getirecek ve Avrupa’nın dünya üstünlüğünü kesin bir biçimde sağlayarak, globalleşme sürecini tamamlayacaktır.

  Not: Bu ilgili makale Oral Sander’in “Siyasi Tarih ilkçağlardan 1918’e” adlı eserinden yararlanıp yazılmıştır.
  Kitabı, İmge Kitabevi Yayınları’ndan temin edebilirsiniz.


  Siyasi Tarih’in Tüm Konuları İçin Yukarıdaki  Siyasi Tarih  Sayfasına Bakmanızı Öneriyoruz.


  [1] Bu bölümün yazılmasında, bir önceki bölümdekilere ek olarak yararlanılan kaynaklar şunlardır: Geoffrey Barraclough (Ed.), Times Dünya Tarihi Atlası, çev. Zeki Okar, Karacan Yayınları, İstanbul, 1978; Max Beer, Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi, çev. Z. Uray, Kitaş Yayınları, İstabul 1969; F. Lee Benns, Europe, 1870-1914, 1965, N. Y., New York, Meredith Pub, Co,; Aldous Huxley, Science, Liberty and Peace, Chatto and Windus, Londra, 1947; Brave New World Revisited, N. Y., Harper and Row Publishers, New York, 1958; A. Haluk Ülman, Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara 1972.


sitemap