ilk türk devletlerinde el sanatları | Tarih Kütüphanesi

Logo Background RSS

» ilk türk devletlerinde el sanatları

 • İlk Türk Devletlerinde Ekonomi
  Yazar Tarih Temmuz 26th, 2013 | Yorum Yok Yorum var

  İlk Türk Devletlerinde Ekonomi (İktisadi) Hayat

  Orta Asya Türklerinde Ekonomik Hayat

  Eski Türk devlet topluluklarının ekonomik hayatı büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyordu. At, koyun, sığır gibi hayvanlar hem beslenmelerini sağlamış hem de ticari mal olmuşlardır. Diğer yandan yağmalar da önemli bir gelir kaynağı olmuştur. İktisadi hayat en çok Uygurlarda gelişmiştir. Tarımsal ve ticari faaliyetler öne çıkmıştır. Vergiler Uygurlar döneminde daha düzenli bir şekilde toplanabilmiştir.

  • Temel ekonomik faaliyet; HAYVANCILIKTI.
  • İhtiyaç duyulan mal; ya yerleşik toplumlarla yapılan ticaretten ya da yağmalardan elde edilirdi.
  • İpek yolu ticareti devletlerin en önemli gelirini oluşturuyordu. Devletlerin yaşam süresi bir bakıma bu yolun denetimi ile doğru orantılıydı. Bu nedenle Türklerin Çin ile mücadelelerinin temel nedeni İpek Yolu hâkimiyeti olmuştur.

  Yarı göçebe yaşam biçimi, verginin düzenli olarak toplanmasını olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Bu dönemde verginin tabanı hayvanlardır. Yerleşik yaşama geçen Uygurlarda ürün ve mesken vergisi toplanmaktaydı. (daha&helliip;)


sitemap